CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Hjemmesygepleje

Herunder kan du se, hvad hjemmesygeplegen dækker og hvilke opgaver der blandt andet udføres.
Hjemmesygeplejen sikrer, at ældre kan blive i deres hjem så længe som muligt, og at patienter kan udskrives tidligere fra sygehuset.

Formålet med hjemmesygeplejen er


  • Sygdomsbehandling efter lægehenvisning 
  • At fremme helingsprocesser 
  • At undgå forværring og forebygge komplikationer

Hjemmesygeplejen udfører blandt andet


  • Sygepleje, rehabillitering og palliation i forløb af forskellig varighed, bl.a. til borgere med kroniske lidelser, alvorligt syge og døende.
  • Udfører lægeordinationer, behandlingsopgaver. Medicin administration, sårpleje, injektioner m.m.
  • Udfører sundhedsfremme og forebyggelse
  • Udfører rådgivning, vejledning og undervisning, blandt andet ved demens og diabetes og KOL.

Hjemmesygeplejen udøves med sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende formål, så borgeren så vidt det er muligt, igen kan tage vare på eget helbred.

Hjemmesygepleje ydes til borgere i alle aldre, i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor en sygeplejefaglig indsats er påkrævet.

Hjemmeplejen er baseret på en samlet vurdering, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle ressourcer og helbredstilstand.

Hjemmesygepleje kan iværksættes efter anmodning fra læge, speciallæge, vagt-læge, sygehus og sundhedspersonale.

Hjælp og støtte i den sidste tid


Thisted Kommune ønsker, at hjælpe dig til lindring i den sidste tid så du oplever en værdig og tryg afslutning på livet. Lindringen betyder, at vi hjælper dig med at mindske generne ved smerte eller andre generende symptomer ved din tilstand. Vi forsøger i omsorgen og plejen, at give dig og dine pårørende mulighed for at opleve mening og kvalitet i livet på trods af sygdom og lidelse.
Vi vil meget gerne dele vores erfaring og viden med dig. I pjecen, ”De sidste levedøgn” forsøger vi at besvare de spørgsmål, der ofte bliver stillet i forbindelse med livets afslutning.

Kontaktinfo

Sundhed og Ældre
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: sundhedaeldre@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00