Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Kompostjord

På kommunens genbrugscentre kan man købe kompostjord.
Prisen er p.t. 35 kr. inkl. moms for en fyldt almindelig trailer.

På Thisted Genbrugscenter er det, som det eneste sted, muligt at hente kompost i 24-7-ordningen, hvis man forinden, i den bemandede åbningstid, har købt en polet.

På hverdage vil vi - når tiden tillader det - kunne være behjælpelig med at læsse jorden i din trailer.
Læsning af jord sker på dit eget ansvar. Thisted Kommune erstatter ikke evt. skader, som er forvoldt ved læsningen/som følge af læsningen.

I weekenderne har vi sjældent tid til at hjælpe, så der må du forvente, at du selv skal læsse din trailer. Der kan lånes skovle til dette på det enkelte genbrugscenter.

Komposten er lavet af haveaffald, som er indleveret af borgerne.

Her kan du læse om, hvordan komposten i Thisted Kommune bliver lavet og hvad du kan bruge den til.