Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Sortering af affald

Det er vigtigt, at affaldet, som du ønsker at aflevere på genbrugscentrene, er sorteret rigtigt.

Når vi afsætter affaldet videre til genbrug m.v., får vi bedre priser, når affaldet er sorteret korrekt.

Hvis du fejlsorterer dit affald eller slet ikke sorterer, har Thisted Kommune ret til at pålægge dig et særgebyr på p.t. 500 kr.
Det samme gælder, hvis du f.eks. smider affald uden for genbrugscentrene.

Thisted Kommune er i en løbende proces med at tilpasse genbrugscentrene til nutidens behov.

I takt med at genbrugscentrene bliver færdige, vil der blive lavet en egentlig sorteringsvejledning konkret til det enkelte genbrugscenter.
Sorteringsvejledningen vil kunne hentes i genbrugsbutikken på genbrugscentret, ligesom den vil kunne printes herfra siden.

Foreløbig har vi en sorteringsvejledning/oversigtsplan over Thisted Genbrugscenter, og sorteringsvejledning/oversigtsplan over Hanstholm Genbrugscenter.

Du er altid velkommen til at kontakte personalet med spørgsmål til sortering.

Tagplader
Tagplader skal leveres indpakket.
Indpakningen kan ske i poser, som kan købes på genbrugscentrene. Prisen er 15 kr. pr. stk. inkl. moms.
Der kan betales kontant eller via MobilePay.