Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Affaldsbeholder

Den nye affaldsbeholder

   

Din nye affaldsbeholder har 2 rum. Et lille rum til bioaffald (madaffald uden emballage) og et større rum til restaffald (resten af dit affald, når genbrugeligt og farligt affald er frasorteret).

Placering

 

 
 

Din nye affaldsbeholder skal stå ved skel, når den skal tømmes.
Du bestemmer selv, om du vil køre din beholder frem til skel på tømningsdagen, eller om du vil lave en plads til beholderen ved skel.
Du kan tilkøbe, at vi henter beholderen inde ved huset, som vi plejer. Det koster 400 kr. om året (pr. beholder) at få hentet beholderen på "standpladsen".
Du kan tilmelde standpladsafhentning ved at kontakte Affaldssektionen på mail affald@thisted.dk eller på telefon 99 17 21 57. Senere vil det være muligt, at tilmelde denne ordning via Appen Affald Thy eller via hjemmesiden www.thisted.dk/affaldborger

Hvis du vælger at køre beholderen frem aftenen før, kan du tilmelde dig, så du får en SMS, så du bliver husket på det. Du kan tilmelde SMS'en på selvbetjeningsløsningen eller via Affald Thy app'en.

Blæsevejr

Det er aftalt med renovatørerne, at de må lægge skraldespandene til bio- og restaffald ned efter tømning, når det blæser. Det er naturligvis kun de steder, hvor der IKKE er tilmeldt standpladsafhentning.

Aftalen er lavet for at undgå, at beholderne bliver væltet af vinden.

Da 370 ltr. beholderen har et næsehjul, der låses, vil disse beholdere ikke være omfattet af aftalen i første omgang.

Alternativt kan man investere i en krog, som vist på nedenstående billede.
Krogen kan købes på genbrugscentrene for 50 kr.

 

Krogen monteres således, at den holder fast i beholderens forkant, så beholderen ikke kan flyve omkring i blæsevejr, men alligevel står korrekt, når renovatøren kommer til adressen.

Fyldning af beholder

Når du fylder affald i din beholder - uanset om du kommer bioaffald eller restaffald - anbefales det, at du kommer affaldet i poser af hensyn til hygiejnen i din affaldsbeholder. Til restaffald kan du bruge almindelige affaldsposer af plast, men til bioaffaldet skal du bruge de udleverede poser, der nedbrydes sammen med affaldet. Det er en god idé at lade kartoffelskræller m.v. dryppe af, inden du lægger det i papirsposerne.

Tømning af beholder

Du kan se, hvornår du får tømt den nye beholder ved at bruge Selvbetjeningsløsningen (de orange felter i højre side af dette skærmbillede).

Hvis din nye beholder er for stor eller for lille

Du har fået en beholder, som svarer til det dobbelte af dét, som du plejer at have tilmeldt i renovation.

Hvis den størrelse affaldsbeholder du har er for stor eller for lille, kan du (som ejer) ændre til en anden størrelse beholder. Din årlige tømningsafgift vil blive ændret, så den svarer overens med dit beholdervalg.
Du kan ændre beholderens størrelse på selvbetjeningsløsningen (de orange felter i højre side af skærmen), i Affald Thy app'en eller du kan kontakte Affaldssektionen på affald@thisted.dk

Vær opmærksom på, at du skal betale for en ny beholder.
Hvis du er lejer, skal du gå til din udlejer om ændring af beholderstørrelse.

Priser på beholdere m.v. kan ses af denne prisoversigt

Størrelse

Beholderne findes i 3 størrelser, nemlig 190 liter, 240 liter og 370 liter.

Du har fået tildelt en beholder, der cirka svarer til det dobbelte af din normale tilmelding. Årsagen er, at vi er gået fra ugentlig tømning af dagrenovation til tømning hver 14. dag.


Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk