Ferielukning i Thisted Kommunes daginstitutioner


Vores daginstitutioner har lukket 24. december, 5. juni samt en uge eller to i sommerferierne, typisk uge 29 0g 30. I sommerferier bliver alle børn tilbudt en erstatningsplads.

Ifølge loven må alle daginstitutioner holde lukket den 24. december og den 5. juni, uden at kommunen skal stille erstatningsplads til rådighed.

I sommerferieperioden har en del af vores daginstitutioner lukket en uge eller to, ofte i ugerne 29 og 30, men alle børn kan tilbydes en erstatningsplads.

Flere steder foregår ferielukningen i et samarbejde mellem naboinstitutioner, hvor institutioner fra år til år på skift holder åbent, og hvor der er personale fra de institutioner der samarbejder, så børnene bliver passet af kendte personer.

Fredag efter Kristi Himmelfart og mellem jul og nytår, kan alle børn, der har et pasningsbehov, blive passet. De seneste år har dog vist, at der er et meget lille fremmøde, og derfor beslutter Thisted Kommune hvert år, hvor pasningstilbuddet skal være, når man har set hvor børnene med pasningsbehov bor.

Men hensyn til lukkeperioder i private institutioner, skal du se på institutionernes egne hjemmesider.