Friplads

Du kan få hel eller delvis friplads, som er et tilskud til betaling til pasning af dit barn.
Du har mulighed for at ansøge om økonomisk fripladstilskud, hvis dit barn passes i et kommunalt dagtilbud, skolefritidsordning eller en privat daginstitution.

Økonomisk Friplads

Regler for økonomisk friplads - klik her.

Beløbsgrænser for hel eller delvis friplads

Se beløbsgrænser for økonomisk friplads for 2022 på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Søg økonomisk friplads

Økonomisk friplads skal søges ved at bruge selvbetjeningsløsningen i den orange boks, øverst på siden.

Du kan søge om hel eller delvis økonomisk friplads tilskud, hvis den samlede husstandsindkomst er under en vis grænse.


Er du i tvivl, om du er berettiget til økonomisk fripladstilskud, er du velkommen til at kontakte os.

BEMÆRK, du kan ikke få fripladstilskud med tilbagevirkende kraft.


For beregning af friplads i daginstitutioner kan du kontakte Dagtilbud på tlf. 99 17 22 99 eller dagtilbud@thisted.dk.
Vedrørende friplads i SFO kan du kontakte Undervisning på tlf. 99 17 20 86 eller folkeskole@thisted.dk.  
                     

Socialpædagogisk Friplads

I ganske særlige tilfælde kan kommunen tildele et barn en social pædagogisk friplads.

Socialpædagogisk fripladstilskud skal gives, når kommunalbestyrelsen vurderer, at

  • barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og
  • betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbud.

Begge betingelser skal være opfyldt, og der skal ved tildelingen altid ske en konkret og individuel vurdering af familiens situation.
Det er op til den enkelte kommune at foretage vurderingen, herunder at fastlægge, hvilke kriterier der lægges vægt på.

Vil du vide mere om socialpædagogisk friplads, kan du rette henvendelse til Dagtilbud på tlf. 99 17 22 99 eller dagtilbud@thisted.dk (daginstitution) eller Undervisning på tlf. 99 17 20 86 eller folkeskole@thisted.dk (SFO).

Kontaktinfo

Dagtilbudsafdelingen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30 (Borgerservice)
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 99


Dagplejen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 88
E-mail: dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
Onsdag
 
10.00 - 15.00

Torsdag
 
10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
Onsdag

8.00 - 15.00

Torsdag
 
8.00 - 17.00

Fredag
 
8.00 - 13.00