Generelt


Generelt om pasningstilbud


Thisted Kommune har en bred vifte af pasningstilbud for børn inden skolealderen.
Både kommunale og private institutioner samt kommunale dagplejere. Derudover yder vi tilskud til private pasningsordninger (herunder også ung i huset/bedstemor-ordning) og tilskud til pasning af egne børn

Du kan læse mere om hvordan pasningstilbuddene administreres, blandt andet om pasningsgaranti, søskendefordel, pasning over kommunegrænsen og meget andet i Administrationsgrundlaget for Pladsanvisningen.

» Læs Administrationsgrundlaget for Pladsanvisningen her.


Opskrivning til plads i vuggestue, børnehave, integreret institution samt dagpleje


Opskrivning til venteliste skal ske via den digitale selvbetjeningsløsning.
Link til de Digitale selvbetjeningsløsning: Digital selvbetjeningsløsning (åbner i et nyt vindue)

Pladsanvisningen kan kontaktes via e-mail på dagtilbud@thisted.dk eller telefon: 99 17 22 99.

Ændring af opskrivningsreglerne til ventelisten til dagtilbud


Fra 1. januar 2019 ændrer vi opskrivningsreglerne til ventelisten til vuggestue, integrerede institutioner, børnehaver og dagplejere i Thisted kommune.

For børn, opskrevet efter den 1. januar 2019 er det opskrivningsdatoen, der er barnets anciennitetsdato på ventelisten.

For børn, opskrevet før den 1. januar 2019, er det barnets fødselsdato, der er anciennitetsdato på ventelisten.

I en overgangsperiode vil der således være to opskrivningsprincipper. Et barn, der er opskrevet efter den gamle ordning, altså med barnets fødselsdato som anciennitetsdato, har fortrinsret til en plads, hvis der står to børn fra hver sin liste med samme behovsdato.

Pasningsgaranti


Thisted Kommune er forpligtet til at anvise dig en plads til dit barn senest 12 uger før behovsdato. 
I andre tilfælde har kommunen en frist på 12 uger til at skaffe dig en plads, men vi vil anstrenge os for at hjælpe dig hurtigere, hvis det er muligt.
Pasningsgaranti indebærer ikke garanti for en plads i et bestemt pasningstilbud. I Thisted Kommune benytter vi dagplejen til at opfylde vores pasningsgaranti.

Deltidspladser


Et barn kan indskrives i en deltidsplads (30 timer pr uge). Der skal ansøges herom senest to måneder før behovsdatoen. En deltidsplads – skal anvendes fordelt på alle ugens fem hverdage, således at der dagligt er seks timer til rådighed, inklusive aflevering og afhentning. Barnet skal møde ind i dagtilbuddet, således at det på lige fod med de øvrige børn kan deltage i det pædagogiske læringsmiljø. Ansøgningen herom skal ske via den digitale selvbetjeningsløsning. Link til de Digitale selvbetjeningsløsning: Digital selvbetjeningsløsning (åbner i et nyt vindue). Forinden et barn kan begynde i en deltidsplads, udarbejdes der i samarbejde med dagtilbuddet en mødeplan, gældende for fire uger ad gangen. En deltidsplads kan opsiges med et varsel på en måned, fra første månedsskifte.

Kombinationstilbud - Fleksibel pasning


Forældre har ret til et kombinationstilbud ”fleksibel pasning”, hvis det dokumenteres at der er et arbejdsbetinget behov for pasning, uden for normal arbejdstid. Den fleksible pasning skal udgøre mindst ti timer om ugen i gennemsnit. Dette vil sige, at det antal timer der anvendes på fleksibel pasning i hjemmet, går fra det antal timer der er til rådighed i dagtilbuddet, da begge tilbud tilsammen maksimalt kan svare til en heltidsplads. Forinden et barn kan begynde i et kombinationstilbud, udarbejdes der i samarbejde med dagtilbuddet en mødeplan, gældende for fire uger ad gangen. Et kombinationstilbud kan opsiges med et varsel på en måned, fra første månedsskifte.

Thisted kommune skal godkende den private pasningsaftale (fleksible pasning i hjemmet). Der er krav til den fleksible passers skolekundskaber, da pågældende skal kunne understøtte barnets dansksproglige udvikling. Fleksibel pasning, som forudsætter at barnet indskrives i en fuldtidsplads, kan ikke tilbydes børn, der er omfattet af et sprogstimuleringstilbud.

For at ansøge om et kombinationstilbud kontakt dagtilbud@thisted.dk.

Forældreindflydelse


I december 2018 godkendte Børne- og Familieudvalget en styrelsesvedtægt, gældende pr. 1. januar 2019, vedrørende forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner i Thisted Kommune.
Forældreindflydelsen er fastlagt efter dagtilbudsloven og organiseret i henhold til ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet, som pr. 1. januar 2012 udgør områdeledelse.
Der findes to områdeinstitutioner i Thisted Kommune - område 1 og område 2 - hver områdeinstitution fungerer som samlende enhed for mellem 9 -11 daginstitutioner.
I den enkelte daginstitution er der ansat en pædagogisk leder, som refererer ind til områdelederen for pågældende område.
Dette vil sige, at der etableres en områdeforældrebestyrelse under hver af de to områdeinstitutioner. Herudover oprettes et forældreråd i den enkelte daginstitution.

Læs styrelsesvedtægten for områdeinstitutioner og daginstitutioner.

Tilskud til pasning af egne børn og private ordninger

I Thisted Kommune har du mulighed for at søge tilskud til at passe egne børn, ligesom det er muligt at benytte private pasningsordninger. Læs mere om tilskud og private pasningsordninger

Sikker post til Dagtilbud

Har du brug for at sende personfølsomme og fortrolige oplysninger til Dagtilbudsafdelingen vil vi opfordre dig til at sende det som sikker post. Læs mere om hvordan du sender sikker post.

Kontaktinfo

Dagtilbudsafdelingen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30 (Borgerservice)
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 99


Dagplejen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 88
E-mail: dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
Onsdag
 
10.00 - 15.00

Torsdag
 
10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
Onsdag

8.00 - 15.00

Torsdag
 
8.00 - 17.00

Fredag
 
8.00 - 13.00