Udmeld af dagtilbud

Hvis du vil melde dit barn ud af et dagtilbud, skal det ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned.
 

Hvis du melder dit barn ud, er det muligt for dig at få en garanti om genindmeldelse. Dog kan der ikke gives garanti for, at du kan få den samme plads i dagtilbud eller dagpleje.

Børn som er fyldt 3 år, kan ikke blive i et 0 - 2 års tilbud (dagpleje, vuggestue eller integrerede institutioner), med mindre pædagogiske eller sociale forhold taler for det. Det vil sige, at i måneden hvor barnet fylder 3 år, bliver barnet tilbudt en børnehaveplads. Hvis dette falder sammen med hovedferie, kan flytningen dog efter aftale med forældrene bliver udskudt med en måned.

 

Kontaktinfo

Dagtilbudsafdelingen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30 (Borgerservice)
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 99


Dagplejen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 88
E-mail: dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
Onsdag
 
10.00 - 15.00

Torsdag
 
10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
Onsdag

8.00 - 15.00

Torsdag
 
8.00 - 17.00

Fredag
 
8.00 - 13.00