Barseldagpenge

Fra den 1. december 2012 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler dine barseldagpenge.

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barseldagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barseldagpenge.

Du kan læse mere om barselsorlov og barseldagpenge på borger.dk:

Barsel for kommende forældre (nyt vindue)

Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:

> lønmodtager (nyt vindue)
ledig (nyt vindue)
selvstændig (nyt vindue)
studerende med job eller nyuddannet (nyt vindue)
adoptant (nyt vindue)

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge.

Læs mere om:

dagpenge ved alvorligt syge børn (nyt vindue)

Ny, offentlig myndighed udbetaler barseldagpenge
Det er ikke længere din kommune, der står for barseldagpenge. Fra den 1. december 2012 er det
den nye, offentlige myndighed Udbetaling Danmark, der udbetaler barseldagpenge til dig.

Hvis du har brug for hjælp
Har du spørgsmål om barseldagpenge, er der hjælp at hente på borger.dk/barseldagpenge (nyt vindue) – her kan du:

• få svar på de oftest stillede spørgsmål
• se, hvilke frister du skal huske
• beregne og planlægge din orlov.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark (nyt vindue).

Afsender: Udbetaling Danmark
Opdateret 28-01-2022