Hjemmepædagogerne

Hjemmepædagogerne arbejder for at alle børnefamilier kan få en god hverdag under projektet ved navn "Barnets første 1000 dage".
Det betyder, at vi kan give dig sparring der hvor du oplever små eller store udfordringer på forskellige områder i jeres familie.
  • Nogle ønsker at få nemmere ved at håndtere konflikter og sætte grænser.
  • Nogle har brug for gode ideer til måltider og putning med god stemning.
  • Eller det kan være, at du savner mere nærvær, gode rytmer og stærkere relationer til dit barn.

Alle børnefamilier oplever på et eller andet tidspunkt små og store udfordringer, som det kan være rart at få nye øjne på og her har vi fagligheden og erfaringer med til dig.

Vi kommer med nye handlemuligheder, som kan være med til at skabe en øget trivsel for jeres barn og dermed hele jeres familie.

Vi ønsker at hjælpe med at få jer til at se nye muligheder ift. den udfordring I står i. Det kan vi gøre ved at, spørge ind til det ønskede mål, hvad I gør nu, hvad der lykkedes og hvad der er svært?

Vi kan komme med inputs til, at få det tilpasset netop jeres familie.

Vi tager udgangspunkt i, hvor I som familie er i dag og hvor i gerne vil hen i morgen.

Hør erfaringerne fra en familie, der har været i et forløb med os, i videoen herunder.

Hvad er vores tilbud og hvem er de til?

Vi tilbyder familiesamtaler med eller uden jeres barn, afhængig af situationen.

Når det kun er med forældre, er det for at kende til udgangspunktet og lægge en plan for forløbet. Dette gør vi løbende hvor vi kan revurdere den indsats der er bedst for jer. 

Når det er med barnet, så er det der hvor vi kan observere hvad der er i spil for barnet og som en hel familie. Her ser vi de reelle udfordringer der gør sig gældende i jeres hverdag. 

Du kan få det antal familiesamtaler I har brug for, inden for en tidsramme på 10 måneder.

Det er helt gratis og vi kan tilbyde dette til alle familier med børn fra 0-2 år som går i kommunal vuggestue eller dagpleje. 

Gode råd til småbørnsfamilier

Hverdagen kan være udfordrende for småbørnsfamilie, hvor man som forældre skal få mange ender til at hænge sammen. Vi ved, at der er nogle bestemte problematikker, som går igen hos mange familier. Få de gode råd herunder.

Læs pjecen "Gode råd til småbørnsfamilier".

Hvordan ser et forløb?

Alle forløb er forskellige fordi det tager udgangspunkt i dig og din familie. I kender Jeres barn, vi har vores faglighed med os under armen, – og sammen har vi dialoger, som er med til at skabe nye handlemuligheder.

Vi starter altid med at forstå jeres liv og hverdag. Her taler vi om det der er svært for Jer ift. at skabe en bedre hverdag for Jer som børnefamilie.

Måden vi mødes på, er en vekselvirkning mellem observationer og sparring. Observationerne foregår i hjemmet, hvor barnet er til stede. Sparringen er mellem forældre og hjemmepædagog i hjemmet. Vi observerer f.eks. en putte situation.
Bagefter har vi en dialog om hvad der lykkedes, og hvad I gerne vil gøre mere af. Her kommer vi med nye øjne på, hvordan jeres hverdagsliv kan tilpasses ud fra de værdier og ønsker I har.

Vi sætter os mål fra gang til gang – det er med til at skabe overblik. Dermed afprøver I nye tiltag, som skal være medskaber af, at fremme dit barns trivsel.

Hvis der er behov for det har vi mulighed for at få samarbejde og inddrage andre fagområder omkring barnet.

Hvad gør du nu?

Det er egentlig meget nemt og uforpligtende.

  1. Tag fat I os og aftal et møde.
  2. Vi taler om hvad der fylder hos jer.
  3. Vi kommer med forslag til forløbet.
  4. Vi lægger en plan sammen.

Tag endelig fat i os, hvis du gerne vil vide mere om mulighederne. Du kan kontakte os på

Mie Lund Krogsgaard
Hjemmepædagog
+4551526515
mlkr@thisted.dk

Marie Jensby
Hjemmepædagog
maje@thisted.dk
+4530623569

Hvem er vi og hvorfor kan vi hjælpe?

Hjemmepædagogerne er Mie som varetager familier med tilknytning til dagplejen og Marie som varetager familier med tilknytning til vuggestuer i kommunen.

Vi kommer med en faglig baggrund som gør, at vi har en bred viden om små børn i alderen 0-2 år.

Vi holder os løbende opdateret på nye retningslinjer og teori om børn i 0-2 årsalderen. Vi bygger videre på de erfaringer andre familier har gjort sig. Derved kan vi trække erfaringer fra en familie til en anden.

Så har du brug for gode tanker og uforpligtende idéer, der er tilpasset netop jeres familie så tag fat i os.

Barnets første 1000 dage

Hjemmepædagogerne i Thisted kommune er et 3-årigt projekt med navnet ”Barnets første 1000 dage” som fortsætter indtil December 2022.

Vi søger at støtte og styrke den tidlige forbyggende indsats. Ud fra den nye styrkede læreplan kan børn og familier periodevis opleve sig selv som i en udsat position.

Kontaktinfo

Børne- og Familierådgivningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: bff@thisted.dk

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ringvejen 34
7700 Thisted
Telefon: 99 17 41 87
E-mail: ppr@thisted.dk
Postadresse: Børne- og Familieforvaltningen, Asylgade 30, 7700 Thisted