CORONA - seneste nyt:

Se dagens vaccinetal og de aktuelle restriktioner

Skolesundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne kommer også på skolerne, hvor de har flere forskellige tilbud til skolebarnet.

Sundhedsplejerskens arbejde på skolen

Sundhedsplejens tilbud er som følgende

  • 0. klasse: Indskolingsundersøgelse med forældre (sundhedsorienteret samtale, højde, vægt, syns- og høreprøve)
  • 1. klasse: Screening (højde og vægt)
  • 4. klasse: Screening (højde og vægt)
  • 5. klasse: Pubertetsundervisning
  • 6. klasse: Sundhedsorienteret samtale samt højde, vægt og synsprøve
  • 8. klasse: Udskolingsundersøgelse (sundhedsorienteret samtale, højde, vægt, syns- og høreprøve)
  • Specialklasseelever følger det samme tilbud som øvrige elever
  • Behovssamtaler
  • Telefontid med mulighed for råd og vejledning

Sundhedsplejersken kan til enhver tid kontaktes og børn med særlige behov tilbydes en ekstra indsats.

Læs mere i pjecen: Skolebarnets sundhed

Fordeling af sundhedsplejersker på skolerne

Se fordelingen her: Fordeling af skoler

Den sundhedsorienterende samtale i skolen

Samtalen kan foregå individuelt eller i gruppe. Der anvendes ofte spørgeskema til indsamling af oplysninger og data. Her kan barnet, den unge og/eller forældrene oplyse om forhold, der har betydning for barnet eller den unges trivsel og sundhedstilstand. Ønskes særlige temaer drøftet kan disse anføres her. Gennem samarbejde med klasselæreren (altid med forældrenes accept og samtykke) indhentes oplysninger om barnet eller den unges trivsel i skolen – herunder om barnet eller den unge har undervisningsmæssige, adfærdsmæssige eller sociale vanskeligheder, som kan skyldes sundhedsmæssige problemer.

Den sundhedsorienterende samtale tilrettelægges således, at den danner grundlag for en vurdering af barnet eller den unge og således, at der ydes den rådgivning og vejledning der er behov for.

Tilbud til overvægtige børn/unge og deres familier

Se fanen "Overvægtsklinik"

Vådliggerbørn/enuresis

I de tilfælde, hvor børn over 7 år stadig har problemer med at tisse i sengen og/eller nå toilettet, dag som nat, vil der være mulighed for at få anvist såvel praktisk hjælp samt almen information om problematikken hos en sundhedsplejerske, der har specialiseret sig på dette område.

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Kristine H. Andersen, sundhedsplejerske på mobil 51309323

Læs mere i pjecen: Tisser du i sengen?

Sorggruppen

Børnesorggruppen, er en gruppe for børn i alderen 9-12 år der har mistet en pårørende, det kan være en mor, far, søster eller bror. 

I gruppen kan der være 5-10 jævnaldrende børn. Vi er altid to sundhedsplejersker omkring børnene og som planlægger et program fra gang til gang. Vi mødes hver anden onsdag fra klokken 16:00 – 17:30 på Ringvej 34, 7700 Thisted.

Fokus i sorggruppen er, at børnene kan få bearbejdet deres sorg. Vi snakker meget med børnene omkring alt det, som er sket med den de har mistet, og vi mindes også alle de gode ting, som børnene kan huske i forhold til den pågældende person. I bearbejdelsesprocessen laver vi mange forskellige ting, vi tegner/maler, ser film, læser historier, tager på ture fx til havet eller på kirkegården eller laver ting til gravstedet.

Udover sorgbearbejdelsen er gruppen også et netværk for børnene, hvor de møder andre som har det ligesom dem. Vi gør meget ud af, at det skal være hyggeligt og trygt at være i gruppen.

Læs mere i pjecen: Børnesorggruppe


Sundhedsvejen.dk - din adgang til dit barns journal

Sundhedsvejen.dk er din indgang til at kommunikere med sundhedsplejersken. Her kan du også følge dit barns udvikling i sundhedsplejens journalnotater og målinger fx. højde og vægt målinger.

For at logge på Sundhedsvejen.dk skal din sundhedsplejerske have oprettet dig på Sundhedsvejen.dk. Er du ikke oprettet, skal du rette henvendelse til din sundhedsplejerske.

Du skal anvende dit NemId for at logge ind på Sundhedsvejen.dk

VIGTIGT! Henvendelse vedrørende akut sygdom kan ikke finde sted via Sundhedsvejen.dk. I det tilfælde skal du henvende dig til din egen læge/Lægevagten.