CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Sundhedsplejen

Sundhedspleje er et tilbud til alle børnefamilier i Thisted Kommune

Corona/COVID-19


Sundhedsplejens aktiviteter er justeret indtil 30.06.2021 grundet udlån af personale til testindsats på skole- og dagtilbudsområdet og af hensyn til at mindske smitte af Covid-19/Corona.

Tilbud til spæd- og småbørnsfamilier inkl. gravide:
Tidlig konsultation (barselsbesøg på 4.-5. dag) er på pause. Der tilbydes etableringsbesøg senest 7 dage efter udskrivelse fra Sygehuset. Tidlig konsultation opstartes igen 2. juli 2021.
Sundhedsplejens tilbud varetages som udgangspunkt med hjemmebesøg. Alternativt kan tilbydes konsultation eller telefon- og videokonsultation.

Skolebørn:
Skolesundhedsplejerskens undersøgelser og samtaler tilbydes under hensyntagen til, hvornår skoleeleverne er i skole. Resten af dette skoleår 20/21 tilbydes ikke de resterende 6. klasses undersøgelser og samtaler, 4. klasses screening og pubertetsundervisning.
Øvrige aftaler kan varetages som enten hjemmebesøg, konsultation eller telefon- og videokonsultation.

Grupper:
Klar til Barn (familieforberedelseskursus for kommende førstegangsforældre) er på pause. Opstartes igen i august 2021.
Etablering af mødregrupper tilbydes digitalt via invitation på Teams eller som fysisk opstart, max 10 personer.

Overvægtsklinikken:
Afvikles som konsultation i Sundhedsplejens lokaler på Ringvej 34, 7700 Thisted. Alternativt kan aftaler varetages som telefon- eller videokonsultation.

Husk at aflyse aftaler ved sygdom:
Det er vigtigt at aftaler med sundhedsplejersken aflyses hvis man selv, ens barn eller andre i familien er syge med fx feber, forkølelse, hoste, opkast eller diarre.

Kontakt:
Din sundhedsplejerske kan kontaktes som vanligt via mobil eller www.sundhedsvejen.dk
Ved akut behov for kontakt til Sundhedsplejen kontaktes afdelingsleder Charlotte K. Brogaard på mobil 24673647.


Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger vedrørende D-vitamin:

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/To-nye-D-vitaminanbefalinger-til-boern-og-voksne

Sundhedsplejen

Alle familier med børn kan bruge Sundhedsplejens tilbud – fra graviditet og til Jeres barn går ud af 9. klasse. I kan tale med sundhedsplejersken om alt det, der har med Jeres families og Jeres barns sundhed og trivsel at gøre.

Som sundhedsplejerske er man uddannet sygeplejerske og har erfaring fra flere års ansættelse inden for sundhedsvæsenet, her især erfaring med børn og familier. Sundhedsplejersken har derudover gennemgået videreuddannelse specielt med henblik på at kunne støtte og vejlede familier med børn mellem 0 og 16 år.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt og som øvrige faggrupper, der arbejder med børn, skærpet underretningspligt.

Sundhedsplejersken arbejder sundhedsfremmende og forebyggende ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Introduktion til sundhedsplejen

I denne video kan du høre lidt om hvad Sundhedsplejen kan gøre for dig. 

Sundhedsplejens tilbud

Sundhedsplejen har en række tilbud, som dækker forskellige områder, herunder spæd- og småbørnsområdet, skolernes sundhedspleje samt "Familien I Vækst" der arbejder med at mindske negativ social arv i særligt sårbare familier med helt små børn.

Sundhedsplejerskernes telefonnumre og træffetider.

Oversigt over sundhedsplejerskedistrikter

Lovgivning

Sundhedsplejen tilrettelægger sit arbejde ud fra Vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 2011. Formålet med ordningen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejens tilbud er en del af Børne,- Unge- og Familiepolitik i Thisted Kommune.
Klik her for at læse Børne,- Unge- og Familiepolitikken

Databeskyttelse

Læs om Thisted Kommunes registrering og behandling af personoplysninger via dette link: Databeskyttelse

Foldere

Sundhedsplejen har en række foldere, der kan give dig flere informationer omkring forskellige emner.
Klik her for at læse om de forskellige foldere

Tilsynsrapport

Sundhedsplejen i Thisted Kommune har i efteråret 2019 haft tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs rapporten her: Link til tilsynsrapporten