Til forældre

U-turn tilbyder også rådgivning og forældregrupper
Hvis du er bekymret for din søn eller datters forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer, kan det være en stor
hjælp at tale med en rådgiver om dine bekymringer eller deltage i en forældregruppe.

I forældregruppen mødes du med andre forældre i samme situation og professionelle rusmiddelbehandlere, der fortæller om rusmidler, unge og ungdomskultur.

Mange forældre har fortalt os, at det at mødes og tale med andre forældre, er rart når man har en ung i familien med et forbrug af rusmidler. Erfaringer viser, at det at samle en forældregruppe kan forbedre forståelsen og relationen forældre og ung imellem. Når relationen forbedres kan det skabe mulighed for udvikling og positive forandringer hos den unge.

Hvad kan man gøre, når man finder ud af, at ens barn ryger hash?
Her kan du få gode råde til at tackle den svære situation.

Hvilke tegn skal du være opmærksom på?
Det er vigtigt at understrege, at et enkelt symptom ikke behøver at give anledning til bekymring for brug af rusmidler.