Er du bekymret for et barn

Har du mistanke om eller kendskab til et barn, som er udsat for omsorgssvigt eller på anden måde har brug for hjælp, skal du lave en underretning.

Hvis du som borger er bekymret for et barn

Hvis du som borger har mistanke om eller kendskab til et barn, som er udsat for omsorgssvigt, overgreb eller på anden måde har brug for hjælp, skal du underrette kommunen. Underretningen skal sikre, at barnet og familien hurtigt får tilbudt hjælp. Det har du pligt til efter serviceloven.

Når du laver en underretning, skal du være så konkret som muligt. Du skal have fokus på de problemstillinger, der har med barnets udvikling, adfærd og trivsel at gøre samt relationen til forældrene og du skal oplyse om, hvad der er gjort for at forsøge at afhjælpe vanskelighederne.

Du kan underrette på følgende måder:


Hvis du vil være anonym, når du underretter som borger

Ønsker du at være anonym, må dit navn ikke fremgå af underretningen. Hvis du ringer og ønsker at være anonym, skal du ikke sige dit navn, men blot fortælle, at du vil aflevere en anonym underretning. Hvis du oplyser dit navn, har vi ikke lov til at slette dit navn fra sagen igen.


Når jeg skal underrette som fagperson

Som fagperson har du en særlig underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt. Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet til at underrette Børne- og Familierådgivningen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung.

Der findes to underretningsskemaer når du underretter som fagperson.

Underretning vedrørende bekymring for et barn eller en ung

  • Denne underretning sendes når der er formodning om, at et barn eller ung har brug for særlig støtte.
  • Bekymringen skal altid drøftes med familien og nærmeste leder inden underretningen sendes. Dette gælder dog ikke i akutte tilfælde, hvor underretningen omhandler mistanke om vold og seksuelle overgreb.

Underretning vedrørende ulovligt fravær

  • Skoleledere på folkeskoler skal underrette Kommunalbestyrelsen når en elev har ulovligt skolefravær på 15% eller derover indenfor et kvartal, Jf. Servicelovens §153, stk. 2.
  • Vær opmærksom på, at der skal vedlægges en fraværsopgørelse.
  • Er der bekymring i tillæg til fraværet, skal dette skema ikke benyttes idet denne kun omhandler fravær i henhold til nævnte lovgivning.

Som ansat i Thisted Kommune skal du underrette ved at udfylde et af skemaerne under "Tværfaglige fraser", og sende den til underretning@thisted.dk


Når underretningen er sendt til Børne- og Familierådgivningen

Børne- og Familierådgivningen skal inden seks dage efter modtagelse af underretningen sende et kvitteringsbrev til dig som underretter.

Hvis det er en fagperson der har underrettet skal Børne- og Familierådgivningen endvidere orientere dig om, hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller den unge, som du har underrettet om.

Kontaktinfo

Børne- og Familierådgivningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: bff@thisted.dk

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ringvejen 34
7700 Thisted
Telefon: 99 17 41 87
E-mail: ppr@thisted.dk
Postadresse: Børne- og Familieforvaltningen, Asylgade 30, 7700 Thisted