Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Er du bekymret for et barn

Har du mistanke om eller kendskab til et barn, som er udsat for omsorgssvigt eller på anden måde har brug for hjælp, skal du lave en underretning.

Hvis du som borger er bekymret for et barn

Hvis du som borger har mistanke om eller kendskab til et barn, som er udsat for omsorgssvigt, overgreb eller på anden måde har brug for hjælp, skal du underrette kommunen. Underretningen skal sikre, at barnet og familien hurtigt får tilbudt hjælp. Det har du pligt til efter serviceloven.

Når du laver en underretning, skal du være så konkret som muligt. Du skal have fokus på de problemstillinger, der har med barnets udvikling, adfærd og trivsel at gøre samt relationen til forældrene og du skal oplyse om, hvad der er gjort for at forsøge at afhjælpe vanskelighederne.

Du kan underrette på følgende måder:


Hvis du vil være anonym, når du underretter som borger

Ønsker du at være anonym, må dit navn ikke fremgå af underretningen. Hvis du ringer og ønsker at være anonym, skal du ikke sige dit navn, men blot fortælle, at du vil aflevere en anonym underretning. Hvis du oplyser dit navn, har vi ikke lov til at slette dit navn fra sagen igen.


Offentlig ansat

Som fagperson har du en særlig underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt.

Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet til at underrette Børne- og Familierådgivningen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung.

Der stilles ikke krav til, at du som fagperson har et kendskab til barnets eller den unges forhold. Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte. 

Hvis du er ansat i Thisted Kommune og er oprettet i kommunens adressekartotek i Outlook kan du underrette ved at skrive til underretning@thisted.dk


Når underretningen er sendt til Børne- og Familierådgivningen

Børne- og Familieafdelingen skal inden seks dage efter modtagelse af underretningen sende et kvitteringsbrev til dig som underretter.

Hvis det er en fagperson der har underrettet skal Børne- og Familierådgivningen endvidere orientere dig om, hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller den unge, som du har underrettet om.

Kontaktinfo

Børne- og Familierådgivningen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: bff@thisted.dk