CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Forebyggende arbejde (SSP)

SSP er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skolerne, kommunens sociale område og Politiet, med fokus på børn og unge (SSP-U).

HUSET er et fritids- og aktivitetstilbud til alle unge mellem 6-18 år, som typisk har et begrænset netværk og manglende fritidsinteresser i øvrigt. HUSET bidrager til opsporing af udsatte børn og unge og til at yde dem støtte.

Hvad er SSP?

SSP står for samarbejdet mellem skolerne, Socialområdet og Politiet

SSP er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Skolerne, de Sociale myndigheder og Politiet.

Formålet med SSP-samarbejdet er:
• At sikre at alle børn og unge modtager en god og sober oplysning om kriminalitet og misbrug ´
• At opbygge et lokalt netværk, der er med til at forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge
• At opbygge et system, der hurtigt og effektivt reagerer ved børn og unges uhensigtsmæssige adfærd
• At integrere det kriminalitetsforebyggende arbejde i det generelt forebyggende arbejde, således at SSP-samarbejdet bliver en synlig og tydelig partner i realiseringen af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. 

SSP - arbejdet praktiseres ved såvel tværfagligt som tværsektorielt samarbejde og skal udføres således, at både unge og familierne aktivt involveres. 

Sammenhængen mellem SSP, ungdomsskolen og klubberne er et meget centralt punkt i en videreudvikling af den forebyggende indsats i  Thisted kommune.

Der er en SSP-medarbejder tilknyttet alle skole, og de kan hjælpe og rådgive dig, hvis du f.eks.:
- Har mistanke om, at dit barn kunne være indblandet i kriminalitet.
- Er utryg ved at dit barn hænger ud om aftenen f.eks. på stationen.
- Er bekymret over dit barns venner og omgangskreds.
- Opdager at dit barn udsættes for mobning eller trusler f.eks. via nettet eller sms.
- Ved noget om dit barns venner, som du synes forældrene bør vide, men du ikke selv har lyst til at konfrontere dem med.
- Har mistanke om, at dit barn ryger hash eller andre illegale stoffer.

Læs mere om SSP i vores Politik mod ungsdomskriminalitet

For mere information så kontakt Jack Soleng, SSP-konsulent ved Thisted Kommune, på telefon 99 17 21 71 eller JSO@thisted.dk. Du kan også hente en oversigt over SSP_kontaktpersoner på hver skole

HUSET Thisted

HUSET hører under Thisted Kommunes Børne- og Familieforvaltning. Her samarbejder vi om at løse en række opgaver for børn og unge. HUSET består af flere tilbud: klubben, kontaktpersoner og gademedarbejdere.

Klubben

Vi skaber sjove og hyggelige aktiviteter for børn og unge,
gennem vort klubtilbud for hhv. børn (6 - 13 år) om eftermiddagen fra og unge (14 - ? år) om aftenen.

Det er vores vigtigste opgave at løfte børn og unge fra social arv og eksklusion, og hjælpe dem til at skabe deres egen identitet, i en alder hvor konflikter og problematikker kommer let.
Derfor involverer vi os aktivt i at hjælpe unge med at løse dette gennem samvær og nærhed.

Kontaktpersoner

Thisted Kommunens kontaktperson korps er tilknyttet HUSET. 

En kontaktpersons opgave er at yde en støtte på det nære personlige plan ved at være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen til at læsse bekymringer over på, tale med, blive opmuntret af.
Kontaktpersonen kan udfylde flere forskellige funktioner alt efter hvad den unge har behov for.

Kontaktpersonen kan således som nævnt være en person, som den unge kan tale med om eventuelle problemer, kontaktpersonen kan også gå med den unge til fx møde i forvaltningen eller andre steder, hvor den unge har behov for en voksen til at skabe ekstra tryghed. Kontaktpersonen skal samtidig kunne stille krav til og korrigere eller om nødvendigt stoppe barnet eller den unge, hvis der udvises uacceptabel adfærd.

Gademedarbejdere

Gademedarbejderne benyttes på skift i udvalgte områder i Thisted Kommune til at løfte grupper af unge eller enkelt ung, der af den ene eller anden årsag er udenfor almindelige fritidsaktiviteter. Arbejdsopgaverne er alt fra at observere til at aktivere de udvalgte unge/ung. Herudover være opsøgende for unge på ”hotspots” i hele kommunen.

Vi arbejder forebyggende/præventivt, men også aktivt handlende i opståede konflikter.
Der er stor fokus på børn og unge op til 18 år, gennem bl.a. SSP-samarbejdet hvor der jævnligt bliver udarbejdet strategier for, hvordan en gruppe eller enkelte unge håndteres.

Det er gademedarbejderens opgave at etablere/ genetablere en positiv relation/kontakt mellem den enkelte barn/ung og skole, fritidsinteresse, system, vennekreds mv.

Kontakt HUSET

HUSET har adresse i Thisted på Havrevej 37, 7700 Thisted.
Telefon: 9917 3830

Du kan læse mere på HUSETs hjemmeside.