Flexbolig

I Thisted Kommune udsteder vi ikke flexbolig-tilladelser.

I mange kommuner er det nødvendigt at have en flexbolig-tilladelse, hvis man kun ønsker at anvende sin helårsbolig i dele af året.
I Thisted Kommune er dette ikke nødvendigt, da vi ikke har bopælspligt i vores helårsboliger.

Du kan derfor bruge dit helårshus som sommerhus, også uden en tilladelse.
Reglerne
Reglen om flexbolig-tilladelser er en del af Boligreguleringslovens § 50, stk. 2 og da Thisted Kommune ikke har tiltrådt Boligreguleringsloven, gælder denne regel ikke i Thisted Kommune.

Thisted Kommune har ved kommunesammenlægningen besluttet, at boligreguleringsloven kap. 2-5 ikke skal gælde for Thisted Kommune jf. BRL § 1, stk. 1.
Reglen om flexbolig-tilladelser i boligreguleringslovens § 50, stk. 2 er en lempelse af de begrænsninger om anvendelse af boliger, som ligger i Boligreguleringsloven.

Thisted Kommune har mulighed for at beslutte, at reglerne skal gælde. Det kan besluttes for hele eller dele af kommunen. Det er et krav, at det bliver annonceret offentligt, hvis der tages en sådan beslutning.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00