Ledige ældreboliger

Her kan du se hvilke ældreboliger, som Ældre og Træning i Thisted Kommune kan anvise dig til.  

Ældreboliger
Ældre og Træning i Thisted Kommune kan anvise dig til en ældrebolig ved en af de almene boligselskaber i følgende områder:

Sjørring:
Fredensvej 3 - 13
Bakkevej 10 - 20
Sundby:
Møgelvej 34 + 37
Hundborg:
Solgårdsvej 9
Mosevej 14
Hurup Thy:
Fredensvej 33 - 55
Hanstholm:
Centervej 19 - 23
Vorupør:
Lervej 5

Du kan læse mere om de forskellige boliger på de almene boligforeningers hjemmesider:


Ledige lejemål


Sådan ansøger du
Hvis du ønsker at leje en bolig eller blive skrevet på venteliste, kan du kontakte Ældre og Træning, Anette Bro Frostholm på telefonnummer 20 37 60 70 eller på mail abf@thisted.dk

Vi gør opmærksom på, at du kun kan blive skrevet på venteliste til de boliger som Thisted Kommune har anvisningsretten til.

Hvis du på grund af handicap eller sygdom har akut brug for en bolig, kan du kontakte Visitation og Hjælpemiddeldepotet på telefonnummer 9917 1910 eller mail visitation@thisted.dk

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00