Fritagelse fra digital post

Du har mulighed for at blive fritaget fra at modtage obligatorisk digital post fra det offentlige, hvis du opfylder en række betingelser.

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du:

  • Ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
  • Har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • Er registreret som udrejst af Danmark
  • Er blevet hjemløs
  • Har sproglige vanskeligheder
  • Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.

Du skal udfylde blanketten "Anmodning om fritagelse for Digital Post for borgere" samt møde op i Borgerservice- og Ydelser, Asylgade 30, 7700 Thisted, for at blive fritaget.

Du vil blive bedt om at vise legitimation. Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige.

Du kan også bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås i Borgerservice- og Ydelser eller hente her, fuldmagtshaver skal forvise legitimation.

Fritagelse fra Digital Post fra det offentlige omfatter ikke lønsedler fra staten og meddelelser i Digital Post i forbindelse med ansøgning om SU. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at modtage fx meddelelser om SU i Digital Post, skal du rette henvendelse til SU-myndighederne.

Fritagelse er som udgangspunkt tidsbegrænset

Nogle af fritagelsesgrundene, fx sproglige barrierer eller manglende adgang til computer med tilstrækkelig internet i hjemmet, kan være midlertidige. Derfor får du som udgangspunkt en fritagelse fra Digital Post, som varer fra registreringsdatoen til den 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen.

Det fremgår af kvitteringen for fritagelsen, hvilken dato fritagelsen udløber. Derudover vil du blive underrettet i god tid, inden fritagelsen udløber. Herefter er det dit ansvar at blive fritaget på ny, hvis grunden til, at du blev fritaget i første omgang ikke er ændret, eller andre grunde er opstået.

Afskaffelse af midlertidig fritagelse fra Digital Post

Folketinget har besluttet at gøre alle fritagelser fra Digital Post tidsubegrænsede. Ændringen træder i kraft 1. oktober 2017. Er du midlertidig fritaget, vil du automatisk få din fritagelse gjort tidsubegrænset. Det vil sige, at du ikke skal foretage dig noget. Du vil modtage et orienteringsbrev fra Digitaliseringsstyrelse, om at ændringen sker automatisk og du skal kun foretage dig noget, hvis du ønsker at blive tilmeldt Digital Post.

Permanent fritagelse

Du kan blive fritaget permanent, hvis det står klart for medarbejderen i borgerservice, at du ikke bliver i stand til at modtage posten digitalt, fx pga. handicap, demens eller andet, som efter al sandsynlighed ikke vil ændre sig.

Udlandsdansker

Danskere med bopæl i udlandet og som ikke er registreret med en dansk folkeregisteradresse, er ikke omfattet af lov om Offentlig Digital Post.

Hvis du allerede har accepteret vilkår for digital post fra det offentlige kan du selv framelde sig inde i løsningen Indtil 1. november 2014. Efter 1. november 2014 skal du aktivt søge om fritagelse.

Ved indrejse igen i landet, hvor du registreres med bopæl i Danmark, vil du igen blive tilmeldt obligatorisk Digital Post.