Informationer til flygtninge fra Ukraine

Her kan du finde oplysninger om, hvordan ukrainere, der er flygtet fra krigen, skal forholde sig, og hvilke rettigheder I har.
Krigen i Ukraine har sendt en masse mennesker på flugt internt i Europa. Alle ukrainere, der er flygtet til Danmark, får nogle særlige rettigheder på grund af en ny særlov.

Her på siden kan du finde svar på dine spørgsmål om, hvordan jer, der er flygtet fra krigen, kan søge om opholdstilladelse.

Derudover tilføjer vi også løbende informationer om, hvem I skal kontakte i Thisted Kommune angående job, bolig, skole, fritidsaktiviteter mm.

Hvor kan jeg få hjælp og svar på mine spørgsmål?

Thisted Kommune har et informations- og myndighedskontor på Rådhuset i Thisted. Adressen er Asylgade 30, lokale C.
Her kan alle ukrainere, der er kommet hertil, komme og få svar på en lang række spørgsmål.

Vi kan blandt andet hjælpe med:
- at udfylde ansøgningsskemaer om opholdstilladelse.
- svare på hvilke rettigheder, du har, hvis du søger opholdstilladelse.
- svare på spørgsmål om, hvordan du får penge til at forsørge dig selv.
- svare på spørgsmål om job og meget andet.

Du kan også henvende dig, hvis du står i en situation, hvor du har akut brug for mad eller bolig.

Kontoret kan kontaktes på telefonnummer: 20214302 eller 3043 5569.

Kontoret på Rådhuset, Asylgade 30, lokale C, 7700 Thisted har åbent:
Tirsdage: 08-00-14.00
Torsdage: 08.00-16.00

Hvis du har ven, familie eller bekendte, som både kan snakke ukrainsk og dansk - eller ukrainsk og engelsk - vil det være en stor hjælp for os, hvis de kan komme med og tolke. Er det ikke muligt, sørger vi for tolkebistand.

Kan jeg få opholdstilladelse?

Du kan få en midlertidig opholdstilladelse efter særlovens § 1, hvis du:
 • er ukrainsk statsborger og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine, hvor du på tidspunktet for udrejsen havde bopæl,
 • den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine, eller
 • er ukrainsk statsborger eller den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og opholdt dig eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022.
Du kan få opholdstilladelse efter særlovens § 2, hvis du er et nært familiemedlem til en person, der har fået opholdstilladelse efter de ovennævnte betingelser i § 1.

Du er et nært familiemedlem til personen, der har fået opholdstilladelse efter § 1, hvis du er:
 • samlevende ægtefælle,
 • samlevende fast samlever,
 • ugift barn under 18 år, eller
 • øvrigt nært familiemedlem, som har boet sammen med og har været forsørget af personen.
Du skal opholde dig i Danmark for at kunne søge om opholdstilladelse efter § 1. Ansøgning om opholdstilladelse efter § 2 kan indgives i Danmark eller uden for landet.

Det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelser om opholdstilladelse efter særloven.

Du kan finde mange flere informationer på www.nyidanmark.dk.

Kilde: Nyidanmark.dk

Hvordan søger jeg om opholdstilladelse?

Du skal søge om opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen.

Du finder alle informationer om, hvordan du søger om opholdstilladelse her.

Kan jeg blive boende i Thisted Kommune, når jeg søger om opholdstilladelse?

Mens din ansøgning om opholdstilladelse efter særloven bliver behandlet, vil du have mulighed for at blive indkvarteret på et asylcenter. Det er dog ikke et krav. Du kan også bo privat, hos familie eller venner.

Hvis du får opholdstilladelse efter særloven, vil Udlændingestyrelsen bestemme, hvilken kommune du skal bo i. Du har mulighed for i ansøgningsskemaet at tilkendegive dine ønsker til, hvor du vil bo.

Læs mere her.

Kan jeg være i Danmark uden at søge om opholdstilladelse?

Ukrainere med biometrisk pas eller visum, der er udstedt efter 2015, kan opholde sig i Danmark i 90 dage. Det kræver dog, at du har mulighed for at forsørge dig selv, da kommunen kun kan hjælpe med job, bolig, skole osv., hvis du søger om opholdstilladelse.

Læs mere her.

Hvad kan jeg gøre for at hjælpe?

Vi får mange henvendelser fra privatpersoner, der gerne vil tilbyde deres hjælp til borgere, der er flygtet fra krigen i Ukraine.

Vi er rigtig glade for, at der er en stor velvilje til at hjælpe. På nuværende tidspunkt foreslår vi, at I kontakter frivillige organisationer i Thy og tilbyder jeres hjælp til de opgaver, der presser sig på.

Thy For Ukraine

Derudover har du også mulighed for at hjælpe ved at donere penge eller samle penge ind gennem Thy For Ukraine.

Thy For Ukraine er et samarbejde mellem Røde Kors og en masse partnere i Thy.

På hjemmesiden www.thyforukraine.dk kan erhvervsliv, private, foreninger mv. oprette initiativer og indsatser, der samler penge ind til ofrene for krigen i Ukraine.

Du kan læse meget mere om Thy For Ukraine - og hvad du kan gøre for at hjælpe - på www.thyforukraine.dk

Kan jeg søge om asyl i stedet for at søge om opholdstilladelse?

Ja. Enhver udlænding, der opholder sig i Danmark, kan indgive en ansøgning om asyl. Det gælder uanset, om du er rejst ind i Danmark uden et opholdsgrundlag, eller om du er i besiddelse af en opholdstilladelse eller visum.

Hvis du har et biometrisk pas eller visum, kan du gå ned og registrere dig ved den lokale politistation.

Her i Thy er det på adressen:

Kronborgvej 111, 7700 Thisted. Telefon: 114

Åbningstiderne er:
 • Mandag den 14. marts: 10.00 - 14.00
 • Tirsdag den 15. marts: 10.00 - 14.00
 • Onsdag den 16. marts: 10.00 - 14.00
 • Torsdag den 17. marts: 10.00 - 17.00
 • Fredag den 18. marts: 10.00 - 14.00
Hvis du søger om asyl og ikke allerede har opholdstilladelse her i landet på andet grundlag skal du bo på et asylcenter. Dette gælder uanset, om du er indrejst i Danmark visumfrit eller hidtil har opholdt dig i Danmark på visumbesøg.

Læs mere her.

Hvad har ukrainere af muligheder, hvis de har akut brug for hjælp?

Hvis du som ukrainer lige er kommet hertil og hverken har et sted at bo eller penge til mad, kan du kontakte Thisted Kommunes Ukraine-kontor.

Du kontakter os på telefon: 2021 4302 eller 3043 5569.

Hvis du har brug for hjælp og for eksempel ikke har penge til mad eller en bolig, kan du henvende dig på vores kontor på Rådhuset, Asylgade 30, lokale C, 7700 Thisted. Kontoret har åbent:

Tirsdage: 08-00-14.00
Torsdage: 08.00-16.00

Hvis du har ven, familie eller bekendte, som både kan snakke ukrainsk og dansk - eller ukrainsk og engelsk - vil det være en stor hjælp for os, hvis de kan komme med og tolke. Er det ikke muligt, sørger vi for tolkebistand.

Hvilke rettigheder får borgere fra Ukraine på længere sigt?

Får du opholdstilladelse i Danmark, har du de samme vilkår som alle andre, der har opholdstilladelse her i landet.

Det betyder, at du vil få penge fra kommunen, indtil du finder et job og kan forsørge dig selv. Du får også hjælp til at finde en bolig, og børn vil kunne gå i skole, børnehave osv.

Hvem kontakter jeg, hvis jeg har spørgsmål?

Har du spørgsmål, der ikke er blevet besvaret her på siden, kan du kontakte Ukraine-kontoret på telefon: 2021 4302 eller 3043 5569.

Du kan også orientere dig på siden https://kriseinformation.dk/.

Der er også en informationsside på ukrainsk, som du finder her.

Siden opdateres løbende med al relevant information på dansk, engelsk og ukrainsk

Kommunens beredskab indenfor forskellige områder

Selvom der stadigvæk er mange spørgsmål, der er uafklarede, har vi nedenfor listet nogle opgaver op, som vi i Thisted Kommune forventer, at vi kommer til at løfte i fremtiden. Når der bliver mere konkret viden på de enkelte områder, vil siden blive opdateret.

I nedenstående uddybes specifikke indsatser. Listen er ikke udtømmende

Tolkebistand
Der vil være brug for tolkebistand. Thisted Kommune har i den forbindelse to muligheder – der kan tilkøbes tolkebistand og der kan anvendes frivillige (evt. allerede herboende ukrainere). De flygtninge, der ansøger om asyl vil blive omfattet af nuværende indsats for asylmodtagere.

Psykologhjælp
Krisehjælp til ukrainere. At opleve krig eller være pårørende til folk i krig kan være en stor psykisk belastning.
Derfor tilbyder Thisted Kommune nu psykosocial krisehjælp til de ukrainere, der enten er bosiddende i eller er kommet til Thisted Kommune grundet krigen i deres hjemland.

Ukrainere, der har været udsat for psykisk belastning og har behov for hjælp, råd eller vejledning, kan kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på telefon +45 9917 4187, hvor de vil blive guidet til rette hjælp.

Der er mulighed for tolkebistand til den opfølgende samtale.

Lægehjælp
Alle flygtninge har ret til lægehjælp. Børn og unge under 18 år har ret til lægehjælp uden betaling, mens voksne, der er indehavere at biometriske pas eller visum kan blive bedt om betaling efterfølgende. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at lægeklinikkerne så vidt muligt yder lægehjælp til ukrainere – uden at kræve betaling.

Får du opholdstilladelse i Danmark, vil du få en praktiserende læge, som du kan få lægehjælp hos, uden at det koster dig noget.

Job
Jobcenter Thisted står klar med vejledning om og hjælp til jobsøgning for såvel nyankomne samt herboende ukrainske statsborgere.

Du kan få hjælp til kontakt med Jobcentret via kontoret på rådhuset, Asylgade 30, lokale C.

Kontoret har åbent:
Tirsdage: 08-00-14.00
Torsdage: 08.00-16.00

Hvis du har ven, familie eller bekendte, som både kan snakke ukrainsk og dansk - eller ukrainsk og engelsk - vil det være en stor hjælp for os, hvis de kan komme med og tolke. Er det ikke muligt, sørger vi for tolkebistand.

Informationsmateriale fra Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælp har to foldere, der kan hjælpe personer på flugt. De handler om de reaktioner på traumatiske oplevelser, man kan opleve, og vejleder om, hvordan man kan tale om det.

Den ene folder beskriver nogle af de reaktioner, man kan opleve efter krig og flugt. Og den giver nogle enkle råd til, hvordan man kan håndtere det, og hvor man kan få hjælp. Folderen er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge. Læs den her.

Den anden folder giver gode råd til, hvordan man støtter et barn berørt af traumer. Folderen er henvendt til flygtningeforældre. Den er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge. Læs den her.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00