Landzonetilladelse

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planloven.

Aktuelle tilladelser



Offentliggjort den 1. februar 2023 - med klagefrist den 1. marts 2023
Tangrimme 13, 7700 Thisted. Matr.nr. 4a Tanggård, Tved. Der er givet lovliggørende tilladelse til opførelse af en garage.

Ulstedvej 14, 7770 Vestervig. Matr.nr. 1af Skårup Gde., Vestervig. Der er givet tilladelse til en husstandsvindmølle.

Offentliggjort den 31. januar 2023 - med klagefrist den 28. februar 2023
Refstorpvej 3, 7760 Hurup. Matr.nr. 4c Flarup By, Ydby. Der er givet tilladelse til opsætning af en husstandsvindmølle.

Offentliggjort den 26. januar 2023 - med klagefrist den 23. februar 2023
Oddesundvej 73, 7700 Thisted. Matr.nr. 5b Nr. Skjoldborg By, Skjoldborg. Der er givet tilladelse  til opsætning af en husstandsvindmølle.

Offentliggjort den 20. januar 2023 - med klagefrist den 17. februar 2023
Norsvej 21, 7700 Thisted. Matr.nr. 7d Nors By, Nors. Der er givet tilladelse til opførelse af garage.

Offentliggjort den 18. Januar 2023 - med klagefrist den 15. februar 2023
Morup Møllevej 51, 7755 Bedsted Thy. Matr.nr. 32L Bedsted by, Bedsted. Der er givet tilladelse til garage samt tilbygning til bolig.

Offentliggjort den 11. januar 2023 - med klagefrist den 8. februar 2023
Havør Huse Vej 4, 7700 Thisted. Matr.nr. 65a Østerild By, Østerild. Der er givet tilladelse til udskifting af fritidshus.

Oddesundvej 234, 7755 Bedsted. Matr.nr. 9c Villerslev By, Villerslev. Der er givet tilladelse til fritstående solcelleanlæg.

Møllevænget 23, 7760 Hurup. Matr.nr. 8b Refs By, Hurup. Der er givet tilladelse til en husstandsvindmølle.

Stenbjerg Kirke Vej 21, 7752 Snedsted. Matr.nr. 2a Stenbjerg By, Nørhå. Der er givet tilladelse til tagmonteret solcelleanlæg samt opførelse af halvtag.

Kærgårdsvej 3, 7752 Snedsted. Matr.nr. 17a Nørhå By, Nørhå. Der er givet tilladelse til solceller på tag.
 
Offentliggjort den 4. januar 2023 - med klagefrist den 1. februar 2023
Hindingvej 32, Nors, 7700 Thisted. Matr. nr. 13y Nors By, Nors. Der er givet tilladelse til udskiftning af enfamiliehus.


Klagevejledning - landzonetilladelser
Ovenstående afgørelser kan påklages til Planklagenævnet.

Du kan klage via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Thisted Kommune. Hvis Thisted Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Se betingelserne for at blive fritaget her.

Yderligere oplysninger kan fås hos Kristian Rønnow tlf. 99 17 22 60 og Tina Bach tlf. 99 17 22 49.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00