Høringer og afgørelser efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven

Afgørelser efter Vandløbsloven skal offentliggøres og annonceres med fire ugers klagefrist.

Anlægsarbejdet kan først igangsættes efter klagefristens udløb, og kun såfremt der ikke er indkommet klager.

 

Hvad er vandløb?
Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

 

Aktuelle afgørelser kan ses ved at klikke "aktuelle afgørelser" i venstre side: