VVM


Her finder du en oversigt over de afgørelser om vurderinger af virkninger på miljøet (VVM), som Thisted Kommune har truffet i henhold til Miljøvurderingsloven.
VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af regnvandsbassin til overfladevand på Gl. Aalborgvej 11, 7741 Frøstrup (lovliggørelses-sag)
Afgørelsen offentliggøres den 8. februar 2023. Klagefrist er 7. marts 2023.
Afgørelsen med bilag og klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer K. Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 71.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt til projektforslag om konvertering af Tøvlingvej og Vangsgade til fjernvarmeforsyning.
Afgørelsen offentliggøres den 8. februar 2023. Klagefristen er den 8. marts 2023.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 47.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt til projektforslag om fjernvarme til Vilsund-Sundby, Koldby-Hørdum og Hundborg, samt etablering af varmepumpe.
Afgørelsen offentliggøres den 19. januar 2023. Klagefristen er den 16. februar 2023.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Peder K. F. Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 45.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt til restaurering af Gisselbæk, ref. 524, vandområde o7468.
Afgørelse offentliggøres den 13. januar 2023. Klagefristen er den 12. februar 2023.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Peder K. F. Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 45.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt til Thisted Kommunes Varmeplan 2022.
Afgørelsen offentliggøres den 21. december 2022. Klagefristen er den 31. januar 2023.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Peder K. F. Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 45.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af regnvandsbassin til overfladevand på Langebeksvej 91, 7700 Thisted.
Afgørelsen offentliggøres den 21. december 2022. Klagefrist er 19. januar 2023.
Afgørelsen med bilag og klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer K. Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 71.


VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af skov på Lodbjergvej 35, 7770 Vestervig.
Afgørelsen offentliggøres den 7. december 2022. Klagefristen udløber den 4. januar 2023.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt til projektforslaget om ny produktionskapacitet og forsyning af Dragsbæk Maltfabrik.
Afgørelsen offentliggøres den 18. november 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Peder K. F. Nielsen, Plan - og Miljøafdeling, tlf.: 99 17 22 45.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt til projektforslaget om etablering af en ny transmissionsledning (Flintborgledningen).
Afgørelsen offentliggøres den 16. november 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Peder K. F. Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf.: 99 17 22 45.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM-pligt til omlastehal af ikke-farligt affald på Hjardalvej 13, 7700 Thisted.
Afgørelsen offentliggøres den 1. november 2022.
Yderligere henvendelse kan ske til Plan- og Miljøafdelingen på tlf.: 9917 2221 eller teknisk@thisted.dk.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af 4 boringer samt efterfølgende prøvepumpninger på Hørstedvej, matr.nr. 1a og 12i, Hørsted By, Hørsted, 7752 Snedsted.
Afgørelsen offentliggøres 3. oktober 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt til projektforslaget om etablering af en ca. 7 MW varmepumpe på adressen Erhvervsvej 5 7760 Hurup.
Afgørelsen offentliggøres den 29. september 2022.
Afgørelsen med bilag og klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Peder K. F. Nielsen, Plan- og Miljøafdeling, tlf.: 99 17 22 45.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM-pligt til regulering af grøfter i forbindelse med naturforbedrende projekt, matrikel 4a Tolbøl By, Lodbjerg på adressen Lodbjergvej 21, 7770 Vestervig.
Afgørelsen offentliggøres den 9. september 2022
Afgørelsen med bilag og klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer K. Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2271.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM-pligt til lukning af grøfter og blokering af dræn i forbindelse med naturforbedrende projekt, matr. 1bl, Ørum By, Ørum.
Afgørelsen offentliggøres den 9. september 2022
Afgørelsen med bilag og klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer K. Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2271.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM-pligt til etablering af vandingssted i grøft ved Klitmøller å.
Afgørelsen offentliggøres den 26. august 2022
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer K. Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2271.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse og konvertering af forsyningsområde til Sjørring og Thorsted.
Afgørelsen offentliggøres den 25. august 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Peder K. F. Nielsen, Plan- og Miljøafdeling, tlf. 99 17 22 45

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af skov - Kærgårdsvej 3, 7752 Snedsted.
Afgørelsen offentliggøres den 24. august 2022. Klagefristen udløber den 21. september 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af skov - Oddesundvej 234, 7755 Bedsted.
Afgørelsen offentliggøres den 23. august 2022. Klagefristen udløber den 20. september 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs B. Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 29.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved miljøgodkendelse til genanvendelse af slagge til bundsikring under en plansilo, Hovsørvej 50, 7700 Thisted.

Afgørelsen offentliggøres den 22. august 2022. Klagefristen udløber den 19. september 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Esther Boll, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. nr. 99 17 22 31.

VVM-screening
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af fjernvarme forsyningsområde til erhvervsområde i Hanstholm.
Afgørelsen offentliggøres den 18. august 2022. Klagefristen er den 15. september 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Peder K. F. Nielsen, Plan- og Miljøafdeling, tlf. 99 17 22 45.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af boring, indvinding af vand til grusvask og nedsivning af vaskevandet, Kanstrupvej 1C, 7700 Thisted.
Afgørelse offentliggøres den 7. juli 2022. Klagefristen er 4. august 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening
Afgørelse om ingen VVM-pligt ved etablering af forsyningsledning fra Sennels til Østerild.
Afgørelsen offentliggøres den 19. maj 2022. Klagefristen er den 16. juni 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Peder K. F. Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf.: 99 17 22 45.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af nedsivningsgrøft og faskine til håndtering af tag- og overfladevand, Østerbakken 99, 7700 Thisted.
Afgørelsen offentliggøres den 24. marts 2022. Klagefrist er den 21. april 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie S. Jeppesen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf.: 99 17 22 28.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt udvidelse af forsyningsområde til boligområde ved Fyrvej.
Afgørelsen offentliggøres den 17. marts 2022. Klagefrist er den 14. april 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Peder K. F. Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 45.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved grundvandssænkning på Testcentervej 1, 7700 Thisted.
Afgørelsen offentliggøres den 11. marts 2022. Klagefrist er 8. april 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- Og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved grundvandssænkning på Testcentervej 6, 7700 Thisted.
Afgørelsen offentliggøres 11. marts 2022. Klagefrist er 8. april 2022.
Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af nedsivningsanlæg til håndtering af tag- og overfladevand, Glentevej 3, 7700 Thisted.
Afgørelsen offentliggøres den 4. marts 2022. Klagefrist er 1. april 2022.
Afgørelsen med bilag og klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie S. Jeppesen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 28.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af 80 m3 tank til opbevaring af saltoplag på Rævebakken 7, 7752 Snedsted.
Afgørelsen offentliggøres den 4. marts 2022. Klagefrist er 1. april 2022.
Afgørelsen med bilag og klagevejledning kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie S. Jeppesen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 28.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af pillefyr med indfyret effekt under 5 MW på Simons Bakke 42, 7700 Thisted.
Afgørelsen offentliggøres den 4. marts 2022. Klagefrist er 1. april 2022.
Yderligere oplysninger kan får ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af regnvandsbassin til nedsivning af overfladevand på Tingstrupvej 124, 7700 Thisted.
Afgørelsen offentliggøres den 3. marts 2022. Klagefrist er 31. marts 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sofie S. Jeppesen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 28.

VVM-screening
Afgørelse om ikke-VVM pligt ved fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på Hedegårdsvej 11, 7755 Bedsted. Afgørelsen offentliggøres den 25. februar 2022. Klagefrist er 25. marts 2022.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 35.

________________________________________________________________________

Klagevejledning

 

Det er muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis du ønsker at klage, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret på www.thisted.dk, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale ved indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med betalingsfrist. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

Yderligere oplysninger kan fås hos Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 99 17 22 21.

 

 

 

 

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk

Beskæftigelse og Jobcenter Thisted
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon 99 17 17 17

Erhverv
Skolegade 4C
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 00
E-mail: erhverv@thisted.dk