Legater

Her kan du læse om Thisted Kommunes legater

I Thisted Kommune har vi følgende legater til uddeling:

1. Thisted Kommunes uddannelseslegat. 

Dette legat uddeles i oktober måned. Ansøger skal have tilknytning til Thisted Kommune. 

Der kan søges fra den 1. september og indtil den 30. september.

Ansøgninger modtages kun digitalt, der kan ansøges via selvbetjeningen i den orange boks.
   

2. Hans Bakgårds Mindelegat.

 
Udbetales hvert 5. år. Næste gang december 2025.

Støtte til evt. udgivelse af værker af Hans Bakgård. 

Støtte til en digter eller forfatter, født eller boende i Thy. 

Støtte til andre kunstnere med hjemsted i Thy. 

Støtte til indkøb af kunstværker til anbringelse i Sydthy. 

Ansøgningsprocedure annonceres.

3. Overkirurg Geert Espersen og Hustrus Legat 

 

Af ovennævnte legat uddeles nogle portioner til svagelige og andre dårligt stillede børn og voksne.

Der kan ansøges af personer under 18 år og ældre på 65 år og derover.

Ansøgere skal bo i enten Skive eller Thisted Kommune.

Ansøgninger skal indeholde udførlige oplysninger om ansøgerens alder, helbredstilstand, økonomiske forhold. Det skal fremgå, hvad legatet skal anvendes til.

Legatet kan ansøges via selvbetjeningen i den orange boks øverst på siden (lukket for ansøgninger 2022)

Hvis du ikke er digital, kan ansøgningen fås ved henvendelse i Borgerservice i Skive- og Thisted Kommune

Papiransøgningen skal forsynes med påtegning fra ansøgers kommune og indsendes til:

Thisted Kommune, Borgerservice
Asylgade 30
7700 Thisted

Legatet kan ansøges i april 2023


4. Fond for vandlidte i Thisted Kommune

 

Formålet er hjælp til personer, der har lidt tab på grund af indtrængen af vand fra hav eller fjord ved stormflod eller lignende naturskabte begivenheder, hjælpen kan ydes for skader forvoldt på ejendomme som anvendes til helårsbeboelse eller til landbrugsformål.

Ejendommen skal være beliggende i Thisted Kommune.

Fonden giver tilskud til at dække dokumenterede skader. Dækker dit forsikringsselskab skaden vil det alene være selvrisikoen som der kan søges om tilskud til.

Dokumentationen sendes til:

Thisted Kommune
Borgerservice
Asylgade 30
7700 Thisted

Ansøgninger behandles i den rækkefølge, de indkommer og indtil fonden er opbrugt.

Annonceres den 1. onsdag i februar og den 1. onsdag i oktober.

Du skal kontakte Borgerservice, hvis du vil have flere informationer.

5. Fælleslegatet for værdige trængende i Thisted Kommune, samt håndværkere og industridrivende i Thisted Købstad, som har selvstændigt erhverv, samt deres enkerAnsøger skal være værdige trængende og være bosat i Thisted Kommune eller være værdige trængende håndværkere og industridrivende i Thisted, samt deres enker, når de uforskyldt bliver ude af stand til at sørge for deres eget underhold.

Legatet kan søges digitalt, og kan søges fra 1. maj til 31. maj, til uddeling i juni måned, og igen den 1. november til 30. november til uddeling i december måned. Du søger ved at trykke her.

Hvis dette ikke er muligt kan ansøgningsskema printes og sendes til Thisted Kommune -  Ansøgningsskema

Ellers kan ansøgningsskema udleveres ved henvendelse i Borgerservice, Asylgade 30, 7700 Thisted. Husk der skal bestilles tid via Thisted.dk eller på telefon 9917 1717

Ansøgningen skal være Borgerservice, Asylgade 30, 7700 Thisted i hænde senest den 31. maj vedrørende maj legatet og senest den 30. november vedrørende november legatet, hvorefter samtlige ansøgninger vil blive behandlet

Der gives ikke skriftlig meddeles om legatafgørelsen.

Bliver du tildelt en legatportion, vil beløbet indgå på din Nemkonto.
Kontaktinfo

Borgerservice
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
Bestil tid i borgerservice

Åbningstider:

Mandag-onsdag              
Torsdag
Fredag
10-14:30
10-17:00
10-12:00


Telefontider:

Mandag - onsdag       08.00 - 15.00
Torsdag                     08.00 - 17.00
Fredag                       08.00 - 13.00
                      
Opdateret 17-11-2022