Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Skolebestyrelser

Her kan du læse om skolebestyrelserne

Vil du have indflydelse på dit barns skolegang?

Skolerne og skolevæsenet ønsker, at forældrene er med til at løse den fælles opgave omkring:

  • Opdragelse
  • Læring
  • Dannelse

Og det er derfor vigtigt, at der sidder personer i skolebestyrelserne, der har evnerne og lysten til at yde et stykke arbejde i skolebestyrelserne.

Alle skoler i Thisted kommune har valgt en skolebestyrelse på normalt 5-7 forældrevalgte medlemmer for en 4-årig periode. Der er også valgt medarbejder- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen. Kontakt din skole for at få at vide, hvornår der er valg  næste gang i skolebestyrelsen.

Når der er valg til skolebestyrelserne, bliver det annonceret på de enkelte skoler, på Thisted kommunes hjemmeside og i pressen.

Læs mere om valget til skolebestyrelserne

Dialog med politikere

Der afholdes mindst tre årlige møder med formænd og næstformænd for skolebestyrelserne og Børne- og Familieudvalget, hvor spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling drøftes. 

Spørgsmål om:

  • Skolebestyrelsens organisering 
  • Skolebestyrelsens virke 
  • Skolebestyrelsens ansvarsområde

kan du alt sammen læse om i Thisted Kommunes styrelsesvedtægt - klik her.