Skolestart

Børn starter i de fleste tilfælde med at gå i skole, når de er seks år. Du kan selv vælge, hvilken skole dit barn skal gå på, så længe skolen har plads til flere elever.

Moden og klar til skolestart?

Som udgangspunkt skal jeres barn starte i skole det år, han/hun fylder seks år. Når det er tid til at skrive jeres barn op til skolestart, får I besked fra kommunen. Det sker enten via digital post eller gennem annoncer i dagspressen, fx lokalaviser. Er I i tvivl om, hvorvidt jeres barn er modent nok og klar til at starte i skole, kan I henvende jer i barnets børnehave og få en samtale, der kan hjælpe jer til at tage den rigtige beslutning.

Frit skolevalg

Skolerne i Thisted Kommune hører til hvert deres skoledistrikt. Jeres bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og altså hvilken skole jeres barn vil blive tilbudt en plads på.

På vores WebGIS kan I se, hvilken skole jeres barn tilhører.

I Thisted Kommune er der frit skolevalg. Det betyder, at hvis I ikke ønsker, at jeres barn skal gå på folkeskolen i jeres skoledistrikt, kan I frit vælge at indskrive jeres barn i en anden folkeskole. Den anden folkeskole kan ligge uden for jeres skoledistrikt eller i en helt anden kommune. Så længe den valgte skole har plads, kan I skrive jeres barn op dér.

Elever på kommunens folkeskoler har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis skolevejen har en vis længde.

Læs mere om transport til og fra skole

Indskrivning til skole  

Du skal indskrive dit barn som elev i folkeskolen via http://indskrivning.dk/

Dit barn skal være indskrevet i såvel skole som SFO senest den 3. december 2021

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice- og Ydelser, eller på biblioteket.

Skoleintro

De børn, der skal starte i skole til august kan pr. 1. april ikke længere benytte børnehaven som pasningstilbud. Thisted Kommune tilbyder i stedet, at barnet kan starte i Skoleintro (den 1. april i samme år som barnet senere skal starte i skole). I de tre måneder op mod sommerferien arbejder SFO'en målrettet på at gøre børnene trygge i deres nye rammer. De møder deres kommende klassekammerater og lærere, og kan øve i skole-lignende aktiviteter.

Det overordnede formål for Thisted Kommunes "skoleintro-forløb":

  • At børnene oplever sig motiverede til skolelivet.
  • At børnene har lyst til at lære.
  • At børnene føler sig trygge i skolens rammer.

Se taksterne for Skoleintro

På friskole

Hvis dit barn skal gå på en friskole, skal du selv henvende dig til den enkelte friskole. Hver friskole har sine egne regler for indskrivning og optagelse, men i de fleste tilfælde er det en god idé at skrive dit barn op i god tid.

Bliver dit barn tilbudt en plads på en friskole, kan du vælge at kontakte den kommunale distriktsskole, som barnet ellers skulle have gået på, og fortælle, at I ikke skal bruge pladsen. På den måde kan skolen bedre have overblik over evt. ledige pladser.

Dispensation for skolestart før tid

Hvis børnehave, skole og forældre sammen vurderer, at barnet er modent og kan følge en skoleundervisning, kan kommunen give dispensation til, at barnet kan begynde i skole tidligere end normalt.

Dit barn kan tidligst begynde i skole i det kalenderår, hvor han/hun fylder fem år inden 1. oktober.

Sen start

Hvis I som forældre - i samråd med skolen og fx barnets daginstitution - vurderer, at jeres barn ikke er modent til at starte i skole som seksårig, kan I anmode om udsætte skolestarten med ét år. Det skal I gøre på den folkeskole, hvor jeres barn ellers skulle være startet. Du kan læse mere her i Handleplan for skolestart og skoleudsættelse i Thisted Kommune.

 

Børn med handicap eller funktionsnedsættelse

Er I forældre til et barn med et handicap eller en funktionsnedsættelse, kan I med fordel starte i god tid med at planlægge skolestarten - gerne et til to år, før det bliver aktuelt. Det er en god idé at få sat navn på og få inddraget den person, der skal koordinere overgangen mellem børnehave og skole. Det er som regel sagsbehandleren eller en person fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), der varetager koordineringen.

Klage i forbindelse med skolestart

Hvis I vil klage over noget i forbindelse med jeres barns skolestart, kan I først henvende jer til skolelederen, der har det overordnede administrative og pædagogiske ansvar for skolen.

Er I ikke tilfredse med skolelederens afgørelse, kan I inden fire uger klage til kommunen. Kommunens afgørelse kan ikke ankes til anden myndighed.

Lovgivning

Folkeskoleloven (nyt vindue)

Bekendtgørelse om undervisning i børnehaveklassen (nyt vindue)

Kontaktinfo

Undervisning
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: folkeskole@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
onsdag
 10.00 - 14.00

Torsdag
 
 10.00 - 16.30

Fredag

 10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
onsdag
 08.00 - 15.00

Torsdag
 
 08.00 - 17.00

Fredag

 08.00 - 13.00