Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Corona vaccine

De borgere, der får tilbudt vaccinen, får direkte besked i deres e-Boks eller med almindeligt brev.

Vaccineindsatsen

Thy følger den officielle vaccinationskalender fra sundhedsmyndighederne. Det er i alt 12 grupper, der prioriteres løbende imellem. Det er Region Nordjylland, der i samarbejde med Thisted Kommune, står for indsatsen.

Sundhedsstyrelsens har prioriteret, at vaccination overordnet bliver tilbudt i følgende rækkefølge:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 3. Personer med alder ≥ 85 år.
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
 7. Personer på 80-84 år.
 8. Personer på 75-79 år.
 9. Personer på 65-74 år.
 10. Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
 12. Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder. 

Du kan altid se den seneste udgave af vaccinationskalenderen hos Statens Serum Institut på linket herunder.

Se vaccinationskalenderen hos SSI

Overblik over vaccinestatus

Hos SSI kan du også se et vaccine overblik, hvor det fremgår, hvilke aldersgrupper som er blevet vaccinerede og hvor stor en procentdel af dem, det er. Det finder du på dashboard vaccinestatus fra SSI

Du får brev, når det er din tur


Du få et brev i din e-boks eller med fysisk post i din postkasse, hvis du ikke har digital post. Brevet kommer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Tilbuddet om at blive vaccineret kræver derefter, at du selv bestiller en tid til vaccination på www.vacciner.dk - du kan dog først bestille en tid, efter du har modtaget brevet.

Hvis du ikke selv er i stand til at bestille tid, eller hvis du ikke kan transportere dig selv frem til vaccinestedet, er der nogle muligheder for at få hjælp.

Hjælp til digital selvbetjening

Den Digitale Hotline har åbnet hver dag fra kl 8 til kl 20, og kan guide dig i at tjekke e-Boks, hvis du har et NemID, eller bestille tid til vaccination gennem hjemmesiden www.vacciner.dk. Den Digitale Hotline har telefon 70 20 00 00.

Hjælp til transport

Du står som udgangspunkt selv for transport til vaccinationscenteret. Hvis du ikke selv kan transportere dig, fordi du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og ikke kan få hjælp fra pårørende, kan du få hjælp af kommunen.

Hvis kommunen arrangerer transport til vaccinationscenteret for dig, skal du ikke selv bestille tid til vaccinationen, det sørger kommunen for og du kan ikke selv vælge dato eller tid. Du skal ringe til Borgerservice på telefon 99 17 18 55. 

Ledsager til vaccination


Røde Kors Danmark tilbyder at finde en ledsager til dig, som er utryg eller føler dig ensom i forbindelse med vaccinemodtagelsen. Det kan netop være en god ide, at have en pårørende eller ven med, som kan hjælpe med at observere dig for eventuelle bivirkninger umiddelbart efter, at du har modtaget stikket. Læs mere på www.roedekors.dk/parat

Hvor kan du finde svar på dine spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om du kan få vaccinen, anbefaler vi, at du først læser i Sundhedsstyrelsens pjece ’Vaccination mod COVID-19’. Hvis du har flere spørgsmål, så tal med din praktiserende læge eller den sygehuslæge, der kender dit sygdomsforløb.

Hvis du har generelle spørgsmål om vaccinationsprogrammet mod COVID-19, kan du ringe til den myndighedsfælles COVID-19 hotline på telefon 7020 0233.

Hvornår er det min tid til at blive vaccineret?

Der kommer løbende nye leverancer af coronavacciner til Danmark, men det vil tage adskillige måneder, før alle borgere i Thisted Kommune har fået et tilbud om en vaccine. Du kan derfor løbende følge med i vores nyheder om, hvilket grupper der bliver vaccineret. Tjek også gerne vores Facebook for at se aktuelle vaccineindsatser. 

Når du er blevet vaccineret

Når du er blevet vaccineret, gælder der andre regler i forhold til en ny smittesituation, eller hvis du bliver udpeget som nær kontakt til en anden smittet. Reglerne kan du læse om i Sundhedsstyrelsens folder.

Hent folderen "Anbefalinger for vaccinerede personer" (Sundhedsstyrelsen, 18 marts 2021)

Kontaktinfo

Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
bss@thisted.dk