Lægevagt

Du kan ringe til lægevagten, hvis du har brug for lægehjælp uden for din egen læges åbningstid, dvs. i tidsrummet 16-08 og i weekender og helligdage
  • ved akut opstået sygdom
  • ved sygdom, som ikke kan vente til den praktiserende læge åbner
  • ved akut forværring af i forvejen bestående sygdom
  • ved mindre skader
  • cpr-nummer
  • oplysninger om eventuel medicin
  • din temperatur, hvis du har mistanke om feber
Skrevet af redaktionen på sundhed.dk