CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Sundhedsprofilen 2017

Den seneste sundhedsprofil fra 2017 viser, at selvom borgerne i Thisted Kommune har skåret ned på alkohol og tobak, så er der stadig plads til forbedring.

”Hvordan har du det?” – Sådan blev 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i Thisted Kommune spurgt i perioden fra 3. februar til 3. maj 2017. Det skete som et led i en landsdækkende undersøgelse af borgernes trivsel, sundhed og sygdom – en undersøgelse, der blandt andet skal hjælpe med at udstikke kursen for Thisted Kommunes arbejde med sundhed i fremtiden.

Det er fjerde gang at undersøgelsen gennemføres, og ved de tidligere undersøgelser har der været en stabil fremgang. Desværre viser resultaterne fra sundhedsprofilen 2017, at der har været stagnation eller ligefrem tilbagegang på en række punkter.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen
Undersøgelsen viser at der er nedadgående tendenser i udviklingen af den mentale sundhed. 11,1 % af Thisted Kommunes indbyggere har svaret, at de har et dårligt mentalt helbred. Det er en stigning på 2,2 procentpoint i forhold til 2013. Især blandt de unge kvinder er udviklingen tydelig.

Derudover viser undersøgelsen at vægten blandt kommunens borgere er stigende. Andelen af borgere med et usundt kostmønster er steget fra 18 % til 20,4 % og næsten en fjerdedel af borgerne er fysisk inaktive. Dette er blandt andet medvirkende til at andelen af svært overvægtige i Thisted Kommune er steget med 3,6 procentpoint til 20,1 %.

Første resultater fra unik børneundersøgelse
De 11 nordjyske kommuner har som de første i landet gennemført en børnesundhedsprofilundersøgelse i løbet af efteråret 2017. Her undersøgte man sundheden blandt udvalgte klassetrin og forældre til udvalgte børn. Børnesundhedsprofilen viser, at jo ældre børnene bliver, desto dårligere vaner får de. Eksempelvis falder andelen af børn og unge, der dagligt spiser grøntsager fra to tredjedele i børnehaven til kun en tredjedel i 8. klasse.

Undersøgelsen viser ligeledes, at pigerne generelt trives dårligere end drengene. Specielt piger i 8. klasse trives ikke så godt som jævnaldrende drenge.

På den positive side, angiver kun to procent af 8. klasserne i Thisted Kommune, at de ryger. Det tyder derfor på, at de fleste unge, som starter med at ryge, først starter senere. Vi ved dog fortsat at andelen af unge, som starter med at ryge er stigende. En tendens som Thisted Kommune vil handle på. Her er information meget relevant i forhold til at målrette indsatser på området.

Mere information om sundhedsprofilen kan findes i Region Nordjyllands Sundhedsprofilatlas (link til: https://rn.dk/sundhedsprofilatlas ).

Kontaktinfo

Sundhed
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: thistedkommune@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag   
10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 14.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
10.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 14.00