Corona

Her på siden finder du de seneste informationer om coronavirus i Thisted Kommune. Vi håber at kunne give så god og relevant information som muligt, men lad os endelig vide om I skulle mangle noget. Smitten med coronavirus stiger i hele landet – også i Thisted Kommune. Vi følger udviklingen nøje, og hver dag vil vi udgive de nyeste tal fra Statens Serum Institut for antallet af smittede og smittetrykket her på siden.

Coronakampagne: Gør det for Thy.

Seneste nyt

 • Folketingets partier er blevet enige om en aftale om yderligere genåbning af landet. Det betyder blandt andet, at alle børn og unge skal tilbage i skolerne, ligesom der åbnes for konferencer, spillesteder, teatre, biografer mv. Læs mere hos coronasmitte.dk

 • Der er ikke længere besøgsforbud på kommunale plejecentre og Friplejehjemmet Bedsted. Bemærk, at der fortsat er udstedt besøgsforbud på sociale bosteder - læs mere nedenfor. 

Pas godt på hinanden rundt om i Thy ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og husk at holde dig opdateret på www.coronasmitte.dk. Vi vil give informationer efter behov på denne side samt på vores Facebook-side.

Dagens smittetal

Hver dag (mandag - fredag) vil de nyeste tal for smitten med coronavirus i Thisted Kommune blive offentliggjort her på siden.

Onsdag d. 12. maj

Postnummer og dato  6. maj
7.maj
8. maj
9. maj
10. maj
11. maj
12. maj
7700 Thisted 4
4

3
3
5
2
7730 Hanstholm
11
1
7741 Frøstrup


7742 Vesløs


 7752 Snedsted
1
1
7755 Bedsted2
1

7760 Hurup 2
2


1
2

7770 Vestervig  

 
1
1

Antal smittede hele kommunen 6
7
0
3
7
11
4

 

Statens Serum Institut (SSI) har også udviklet et overblik over smitten i de enkelte kommuner på deres corona-dashboard, som du finder på linket herunder. Du skal dog være opmærksom på, at tallene kan afvige fra det ovenstående, da SSI dels opgør pr. 100.000 indbyggere, og dels ikke modtager prøvesvar på positive coronaprøver samtidigt med Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Oversigt over smittetal fra Statens Serum Institut (COVID-19 dashboard)

Hvis du skulle være i tvivl om, hvordan smittevejen med corona foregår, så har Sundhedsstyrelsen lavet denne lille forklaringsvideo:

Dagens vaccinetal


Hver mandag til fredag vil du her på siden kunne følge med i, hvor mange borgere i Thisted Kommune, der har påbegyndt et vaccinationsprogram, og hvor mange, der er færdigvaccinerede. Tallene vil ikke blive opdateret i helligdagene i påsken.

Tallene stammer fra Statens Serum Instituts dashboard over vaccinationsindsatsen, som du finder her.

Onsdag d. 12. maj 2021:
 • 12.715 borgere i Thisted Kommune er startet på et vaccinationsprogram. Det svarer til 29,5 procent af det samlede befolkningstal i Thy.
 • 7.400 borgere er færdigvaccinerede. Det svarer til 17,2 procent af borgerne i Thisted Kommune.

Affald og dagrenovation


Genbrugscentrene i Thisted, Hurup og Hanstholm fungerer efter normale åbningstider. I Thisted og Hanstholm er der desuden adgang med 24-7 ordningen. Hvis du ikke er tilmeldt 24-7 ordningen, så tilmeld dig. Husk desuden at holde afstand, spritte og og medbring gerne dine egne redskaber, handsker m.v. til at tømme affald af på centrene. Der bliver samlet dagrenovation ind som normalt. 

Besøgsforbud ophævet på plejecentre

Fra den 15. februar er det midlertidige besøgsforbud blevet ophævet. Det betyder, at du igen kan besøge beboerne på vores plejecentrene men det skal fortsat foregår på en coronasikker måde. Det kan derfor være en god ide at kontakte det plejecenter, du vil besøge, og aftale hvornår det passer at komme på besøg. 

Test inden besøg

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver testet forud for et besøg på et plejecenter. Det vil Thisted Kommune støtte op om, så hvis det er over en uge siden, at du sidst er blevet testet og du gerne vil besøge en beboer, så bliv testet.

Læs mere om ophævelsen af besøgsforbuddet.

Læs Styrelsen for Patientsikkerheds brev om ophævelse af besøgsforbuddet.

Besøgsforbud på sociale botilbud og bosteder

De sociale botilbud og bosteder er omfattet af besøgsforbuddet fra 22. april, og derfor lukkede for besøg. Der må dog komme 1 -2 nære pårørende på besøg i beboernes egne lejligheder. Disse personer udpeges i samarbejde med stedets ledelse. Derudover må beboere tage ud på weekendbesøg, forudsat at man overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer under besøget. Det er fortsat tilladt at besøge beboere i kritiske situationer.

Læs hele nyheden om besøgsforbud på socialområdet

Biblioteker

Bibliotekerne i Thy har åbent i den betjente åbningstid. Du skal dog kunne fremvise et gyldigt coronapas, før du kan komme ind.

Børn med bekymringer

Hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kan børn, unge og forældre får råd og støtte til at håndtere den nye hverdag under corona-pandemien, som kan være svær for mange at håndtere.

Vi tilbyder anonym telefonisk rådgivning. Du kan ringe mandag – fredag i tidsrummet kl. 9.00 – 11.00 hvor du vil tale med enten en psykolog eller en pædagogisk udviklingskonsulent. Du vil blive tilbudt en kortere samtale. Har du brug for mere, vil du blive kontaktet af en medarbejder ved PPR. Dit navn og telefonnummer vil ikke blive registreret.

Kontakt os på telefon 99 17 20 62.

Coronapas

I takt med den gradvise genåbning af samfundet er der også indført et midlertidigt coronapas i form af app'en MinSundhed eller med dokumentation fra sundhed.dk. Det er også muligt at få tilsendt fysiske dokumenter, hvis du eksempelvis er fritaget for digital selvbetjening. Læs mere om coronapasset, hvad der tæller som gyldig dokumentation m.v. på https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas   

Hvis du er færdigvaccineret og skal have lavet et fysisk coronapas, så kan du ringe til sundhedsmyndighederne. På telefonnummer 44227774 kan du bestille den fysiske udgave, og du vil modtage vaccinationspasset med posten inden for et par
dage.

Dagpasning og 1. april ordningen

Alle dagtilbud fungerer med normale åbningstider.

Frivillige hjælpetilbud

Flere organisationer tilbud hjælp under ekstraordinære omstændigheder og restriktioner, bl.a. Røde Kors. 
Læs mere om frivillige hjælpetilbud 

Genoptræning og corona

Alle hold, med undtagelse af den arbejdsmarkedsrettede træning ("Job og træning) fungerer indtil videre som normalt, og du kan møde op til den træning du er henvist til. Der bliver taget de nødvendige hensyn under den fysiske genoptræning. 

Hvis du har været ramt af corona, og derfor har været sengeliggende i noget tid, kan du desuden have brug for at genoptræne din vejrtrækning og dine muskler. I samarbejde med Region Sjælland kan vi derfor henvise til en række online instruktionsvideoer, som er lavet specielt til dig, der skal genoptræne efter corona. Det er et 12 ugers program, bestående af en række forskellige øvelser. Øvelserne finder du hos Helbredsprofilen, Region Sjælland.

Se øvelserne til genoptræning efter sygdomsforløb med corona

Hjælp til institutioner og virksomheder

Der er fortsat hjælpepakker på landsplan, man kan for eksempel søge, hvis man er en virksomhed, kulturinstitution, forening eller idrætsklub, der tvangslukkes.

I forhold til kompensation og hjælpepakker kan du på Virkomshedsguiden.dk finde mere information.

Erhvervshus Nordjylland etableret en Corona-hotline til virksomheder, der er direkte eller indirekte berørt af situationen. Hotlinen bemandes af tre forretningsudviklere, som man kan ringe direkte til https://ehnj.dk/corona-beredskab

Derudover kan du også kontakte Erhvervsstyrelsens hotline på telefon: 72 20 00 34.

Hjemmepleje


Hjemmeplejen kører som normalt og alle borgere kan forvente at få de ydelser, de normalt modtager. Vil du vide mere, så kontakt enten område Nord eller Syd:
 • Hjemmeplejen Syd dækker i Bedsted, Snedsted, Koldby, Sjørring, Hørdum, Stenbjerg, Vorupør, Sundby, Hundborg, Hurup, Ydby, Boddum, Svankær, Lyngby, Dover, Gettrup, Vestervig og Agger. De kan kontaktes på telefon 99 17 43 60.

 • Hjemmeplejen Nord dækker områderne Thisted, Sennels, Hanstholm, Ræhr, Klitmøller, Frøstrup, Østerild, Øsløs, Vesløs og Hillerslev. De kan kontaktes på telefon 99 17 43 00.

Isolation og isolationsfaciliteter

Hvis du har behov for isolation, er der i Nordjylland lavet aftale med St. Restrup Slotshotel ved Nibe. Der er nogle krav til, hvem der kan komme i betragtning til at benytte faciliteterne, hvilket du kan læse mere om i pjecen "Isolation og isolationsfaciliteter".

Er du testet positiv for COVID-19, eller at der er stor risiko for at du er smittet med COVID-19, og har ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem? Så tilbyder Thisted Kommune ophold på St. Restrup Slotshotel, der pga. coronavirus er oprettet som en isolationsfacilitet.

Som udgangspunkt anbefaler Sundhedsstyrelsen selvisolation i eget hjem, hvis du er smittet med COVID-19 eller at der er stor risiko for at du er smittet med COVID-19. Du kan komme i betragtning til isolation på St. Restrup Slotshotel, hvis du er testet positiv med COVID-19, eller at der er stor risiko for at du er smittet med COVID-19, er selvhjulpen og:

 • Deler husstand med en eller flere personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, og som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra.

 • Deler husstand med andre personer, som risikere at blive smittet, fordi de har vanskeligt ved at samarbejde med dig om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet. Det kan for eksempel skyldes at de har sociale problemer eller en kognitiv funktionsnedsættelse.

 • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse

Børn og unge under 18 år, der er testet positive med COVID-19 eller at der er stor risiko for at du er smittet med COVID-19
, og i øvrigt omfattet af målgruppen, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten med følge fra en voksen fra samme husstand.

Er du omfattet af ovenstående kan du få tilbudt ophold på isolationsfaciliteten ved at du kontakter Thisted Kommunes kontaktcenter på tlf. 99171910. Uden for almindelig åbningstid skal du i stedet kontakte 99173957.

Læs mere i pjecen "Visitation til isolationsfaciliteter"

Ledige og Jobcenter Thisted


Ekspeditionen, Jobcenter Thisted har igen åbent for personligt fremmøde med tidsbestilling. 

Er du blevet ledig?

Er du blevet ledig og skal ansøge om hjælp, skal du gøre følgende:

 • Meld dig ledig på Jobnet og kontakt jobcenteret pr. telefon 99 17 41 32. Alternativt kan du booke tid til et personligt møde.
 • Du skal være opmærksom på, at du herudover også skal ansøge om ydelse digitalt på borger.dk
 • Du kan bestille en tid hos ydelseskontoret, hvis du har behov for hjælp til den videre ansøgningsproces.
Indenfor normal åbningstid kan du kontakte Ydelser på telefon 99 17 23 63.

Indenfor normal åbningstid kan du tage direkte telefonisk kontakt til din jobcenterrådgiver. Du kan også sende din rådgiver en mail.

Har du brug for generel rådgivning kontakt jobcenteret på telefonnummer 99174132

Vær opmærksom på, at du ved personlig fremmøde skal bære mundbind eller godkendt ansigtsvisir.

Myndighedernes hotlines

Har du brug for hurtige svar på spørgsmål om corona, indrejse i Danmark, smitteopsporing (fx hvis du er nær kontakt) er det de myndighedsfælles hotlines, du skal ringe til. Dem finder du numre til på coronasmitte.dk

Gå til oversigt over hotlines

Rådgivning fra Rusmiddelcentret

Rusmiddelcentret har åbent som normalt og følger Thisted kommunes aktuelle retningslinjer for at undgå smitte med corona. Vi benytter mundbind i huset og udleverer mundbind, hvis du ikke selv har et med.

Skoler og uddannelsessteder

Fra den 6. maj kan alle elever i grundskolerne vende tilbage på fuld tid. Det samme gælder alle elever på erhvervsuddannelser og alle afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser.

Vaccine program

Vaccinen mod corona er i fuld gang i Thisted Kommune. Vi følger sundhedsmyndighedernes vaccinationsplan, og vaccinen bliver fortrinsvis givet i Thyhallen og Munkehallen i Thy. Enkelte borgere får tilbudt vaccinen i hjemmet, mens beboere på plejecentre, udsatte m.v. får den tilbudt på anden vis. 

Læs mere om tilbuddet om corona-vaccination samt få hjælp til transport

Vi kommer igennem det sammen

Der er fortsat mange nye ting at forholde sig til, og hverdagen er vendt på hovedet for rigtig mange af os. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at give jer tydelige og tilgængelige svar på så mange specifikke områder som overhovedet muligt.

Husk, at du også altid kan holde dig opdateret på situationen med coronavirus følgende steder:

Det her er nogle generelle retningslinjer, og der vil helt sikkert stadig være rigtig mange spørgsmål til, hvordan det påvirker lige præcis din hverdag. Så tal sammen og del erfaringer på gode måder at indrette sig på i denne tid. Find også viden på dit område hos din fagforening, skole og uddannelsessted, idrætsforening, arbejdsgiver osv. 

Hold sammen og pas på hinanden, så vi hurtigst muligt kan komme tilbage til en mere normal hverdag.

Forståelsespapir, spørgsmål og svar

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 
Opdateret 12-05-2021