Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Corona-tal

Følg udviklingen i smitte i de enkelte sogne.

I tabellen nedenfor kan du følge med i smitteudviklingen i Thisted Kommune fordelt på de enkelte sogne. Tallene bliver opdateret alle hverdage senest kl. 17.00.

I tabellen kan du se, incidens pr. 100.000 indbyggere, antal nye smittede de seneste syv dage og positivprocenten.

OBS: Det er kun sogne, hvor der er konstateret smitte i opgørelsesperioden, der fremgår af tabellen. Kan du ikke finde dit sogn, skyldes det altså, at der ikke har været konstateret smitte i den opgjorte periode.

Du kan følge udviklingen i antal smittede i hele Thisted Kommune via linket her.

Opdateret den 29. november kl. 14.10:

I tabellen ses smittetallene i de enkelte sogne.

Hvilken periode dækker tallene i tabellen over?

Både incidens, antal nye registrerede smittetilfælde og positivprocenten er beregnet over en 7-døgns periode på baggrund af trunkerede data, hvilket betyder at datagrundlaget er baseret på test, der er gennemført fra og med 3 til 9 dage (begge dage inklusive) forud for opgørelsesdagen. Dette er gjort for at sikre det mest fuldkomne datagrundlag.

Hvilke testformer dækker tabellen over?

Der indgår alene PCR-test i datagrundlaget.

Overblik over grænseværdier

Iværksættelse af lokale smitteforebyggende tiltag målrettet grundskoler og daginstitutioner for sogne er baseret på, hvorvidt der på en og samme dag i et sogn forekommer:

  • en incidens på 1000 eller der over pr. 100.000 indbyggere
  • 20 eller flere nye registrerede smittetilfælde
  • samt en positivprocent på 3 eller derover

I det tilfælde vil sognet blive anbefalet at iværksætte særlige smitteforebyggende tiltag i dagtilbud og på grundskoler i sognet.

De iværksatte smitteforebyggende tiltag i et sogn, der har været over grænseværdierne, anbefales at ophøre, når sognet i 7 dage i træk ikke har været over alle tre grænseværdier på samme dag.

Hvorfor er der forskel på tallene her og kommunetallene på Sundhedsstyrelsens digitale dashboard?

Det er korrekt, at der er forskel på tallene i tabellen ovenfor og på det interaktive dashboard. Forskellene i tallene skyldes, at opgørelsesperioden er forskellig:

For at data i relation til grænseværdier for anbefalinger er så komplette som muligt, opgøres data for den 7-dages periode, der ligger fra tre til ni dage før offentliggørelsestidspunktet. Hermed tages der højde for, at der er en forsinkelse på registrering af alle testresultatdata for en given dag.

Denne forskydning i opgørelsesperioden betyder, at der vil være forskel i dashboardets dagsaktuelle tal for incidens og antal smittede på kommuneniveau, samt de tal, der fremgår af tabellen. Læs mere her.

Kilde: Statens Serum Institut.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00