Fritvalgsordning

Børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Thisted Kommune vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg mod en egenbetaling på 35 %.
Thisted Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter taksterne i BUT-overenskomsten.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ønsker I at skifte til privat tandlæge, skal dette meddeles Tandplejen, inden behandlingen i privat regi påbegyndes og evt. igangværende behandlinger i Den Kommunale Tandpleje afsluttes før skift kan foretages.

Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud inkl. tandregulering. Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først iværksættes, når Tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud.

Forældrene har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen. De vil så få refunderet et beløb svarende til 65 % af udgifterne til den godkendte behandling.

Ønsker I at framelde tilbuddet på den kommunale klinik, skal det gøres ved at sende en mail til tand@thisted.dk indeholdende oplysninger om barnets navn, cpr.nr og hvilken tandlæge, I ønsker at benytte fremover. Ved delt forældremyndighed, skal der gives besked fra begge forældre.

Patienter på 16 og 17 år kan som hidtil på uændret vilkår vælge frit mellem Thisted kommunale Tandpleje og privatpraktiserende tandlæger uden egenbetaling på alm. tandbehandling.