CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje kan tilbydes personer over 18 år, som på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg.
Der skal være tale om, at egenomsorgen er så begrænset, at personen ikke kan udnytte den eksisterende sygesikringstandplejeordning.

Omsorgstandplejen omfatter
  • Regelmæssige forebyggende undersøgelser og evt. behandling.
  • Regelmæssig afpudsning og fluorbehandling af naturlige tænder.
  • Regelmæssig kontrol af slimhinder og proteser.
  • Vejledning og praktisk demonstration i mund-, tand- og protesepleje.
Omsorgstandplejen administreres af Thisted kommunes Visitation og al behandling foregår i eget hjem udført af Hjemmetandlægen I/S.

Det koster 540 kr. pr. år (2020) at være indmeldt i Omsorgs-tandplejen, og beløbet stiger en smule hvert år. Herudover er al behandling osv. gratis.

Visitation til OmsorgstandplejenFor at kunne indmeldes i Omsorgstandplejen, skal man først visiteres af en af kommunens visitato-rer. Ønsker man at visiteres til Omsorgstandplejen, kan man selv, ens familie eller eventuelt pleje-personale kontakte Visitation og Hjælpemiddeldepotet

Kommunens afgørelse, af om man er berettiget til at være indmeldt i Omsorgstandplejen, kan ikke ankes til anden administrativ myndighed.

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk

Telefontider:

Personlig henvendelse:
Mandag til onsdag kl. 08.00 - 15.00
Torsdag kl. 08.00 - 17.00
Fredag kl. 08.00 - 15.00

Telefoner:
Mandag til onsdag: kl. 08.00 - 13.00
Torsdag: kl. 08.00 - 17.00
Fredag: kl. 08.00 - 13.00