CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud til borgere uanset alder, som på grund af sindslidelse, psykisk udviklingshæmning m.m. ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og unge tandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen

Læs om:

Thisted Kommunale Tandpleje administrerer kommunens tilbud om specialtandpleje.

For at kunne blive behandlet i Specialtandplejen skal patienten først visiteres af en fagperson, der har jævnlig kontakt med den pågældende og har kendskab til dennes funktionsnedsættelse. Denne fagperson (læge, tandlæge, plejeperson m.fl. ) skal udfylde de 4 første sider i henvisningsskemaet som findes på http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/regional-specialtandpleje/henvisning/

OBS: Skemaet skal udfyldes digitalt og sendes i sikker mail til tand@thisted.dk

Her vurderes henvisningen, godkendes og videresendes til Specialtandplejen i Viborg.

Specialtandplejen varetages af Region Midtjylland, og behandlingerne udføres på Regionshospita-let i Viborg, Afd. for regional specialtandpleje, Søndersøparken 14, 8800 Viborg. Tlf. 78446700

Egenbetaling – Specialtandpleje

Egenbetalingen udgør 2.050,- kr. årligt (2021). Beløbet er fordelt over året i rater. Hvis det er en enkelt behandling evt. i narkose, opkræves beløbet på én gang.

Transport

Der gives ikke tilskud til transportudgifter.

Kontaktinfo

Logo for tandplejen
 

Tandplejen
Tlf. 99172885

Telefontider:
Dagligt kl. 8.00 – 9.00
og kl. 13.00 – 14.00

Østre Skoles Tandklinik
Kronborgvej 26
7700 Thisted

Tingstrup Skoles Tandklinik
Thorstedvej 23
7700 Thisted

Snedsted Skoles Tandklinik
Hovedgaden 5
7752 Snedsted

Tandplejens kontor
Østre Skoles Tandklinik
Kronborgvej 26
7700 Thisted
tand@thisted.dk
Tlf. 99172881
OBS: Ingen tidsbestilling/ændring af tid på dette nr.

Åbningstider:

Åbent alle hverdage
8 - 15

Telefontider:

Dagligt kl. 8.00 – 9.00 
og kl. 13.00 – 14.00