CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Genoptræning uden sygehusindlæggelse

Hvis ikke du har været indlagt på sygehuset, kan vi tilbyde genoptræning til borgere med fysiske funktionsnedsættelser, samt træning for at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder hos svækkede borgere.

Træning efter Servicelovens § 86 retter sig mod to områder:

  • Genoptræning til borgere med fysisk funktionsnedsættelse efter sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse. Denne træning varetages af ergo- og fysioterapeuter i Træningssektionen.
  • Træning for at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder hos svækkede borgere, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer har brug derfor. Denne træning varetages ofte at hjemmeplejen efter terapeuternes faglige vejledning.

Hvem kan få træning

Borgeren skal have et træningspotentiale, skal kunne magte træningen, og være motiveret herfor.. Tilbuddet er primært rettet mod kommunens ældre borgere over 65 år, og skal ydes i sammenhæng med de tilbud, der i øvrigt kan gives borgeren efter Serviceloven

Der kan ikke gives vederlagsfri fysioterapi parallelt med et træningsforløb. Du kan læse mere om vederlagsfri fysioterapi under øvrige tilbud

Indhold i træningen

Træningen kan indbefatte mange forskellige elementer efter en individuel terapeutisk vurdering,eks.:

  • træning af daglige praktiske og sociale færdigheder
  • håndtering af nye livsvilkår efter sygdom
  • fysisk træning

Træningen kan foregå individuelt i eget hjem, eller på hold på et af centre. Du kan læse mere i kvalitetsstandarderne for genoptræning og vedligeholdelsestræning i Thisted Kommune.

Træningsfaciliteter

Vi har træningsfaciliteter på Dragsbækcentret i Thisted, på Områdecenter Fyrglimt i Hanstholm, og Områdecenter Sct. Thøgersgård i Vestervig.

På Dragsbækcentret er der desuden en Trænings- og Rehabiliteringsafdeling med 18 døgn- og daggenoptræningspladser.
Genoptræning kan desuden foregå i eget hjem, hvis det er relevant.

Træning i varmtvandsbassin foregår i Thyhallen og Sydthy Svømmebad.

Målsætninger

Træningen foregår ud fra disse mål

  • At borgeren kontaktes senest 10 hverdage efter, at Træningssektionen i Thisted Kommune har modtaget henvendelsen.
  • At træningen påbegyndes hurtigst muligt og indenfor de tidsfrister, der er beskrevet i kvalitetsstandarden
  • At borgeren opnår det fælles formulerede mål for træningen.
  • At terapeuten aktivt forholder sig til muligheder for at borgeren vedligeholder sit funktionsniveau, efter træningsforløbet er afsluttet.

Kontaktinfo

Træning og Rehabilitering
Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
Mail: traening@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag - torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag: 08.00 - 15.00

Telefontider:

Mandag - fredag
08.00 - 12.00