CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Børn med handicap

Her kan du læse om råd og vejledning vedr. børn med handicap

Når dit barn visiteres til handicap- og psykiatriafdelingen, vil familievejlederen i afdelingen besøge jer forældre hjemme. Familievejlederen vil yde jer en grundlæggende rådgivning og vejledning om muligheder for hjælp.

Herefter får jeres barn tildelt en sagsbehandler i afdelingen. Sagsbehandleren er hovedkontaktpersonen ved konkret drøftelse og vurdering af støttemuligheder. 

Støtte kan fx være:

  • dækning af ekstra udgifter som følge af jeres barns handicap
  • frikøb fra arbejde mhp. at følge barnet til kontroller og indlæggelser eller mhp. øget behov for pasning af barnet i eget hjem
  • særligt dagtilbud eller fritidshjem til jeres barn
  • aflastning af jer som forældre og/eller søskende i forhold til at have et barn med handicap i hjemmet

Link til specialbørnehaver og aflastning: 

Møllehusets hjemmeside (nyt vindue)
Børnehaven Kumlhøj's hjemmeside (nyt vindue)

 

Kontaktinfo

Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
bss@thisted.dk