Sindslidende

Her kan du læse om tilbud til sindslidende fra socialpsykiatrien i Thisted Kommune, længerevarende botilbud, midlertidigt botilbud/rehabilitering, bostøtte og aktivitets- og samværstilbud

Din sagsbehandler tilbyder dig råd og vejledning.

Du kan få vejledning om personlige og økonomiske forhold, og du får en konkret og individuel vurdering af dit behov for træning, støtte og omsorg. Du kan efterfølgende få henvisning til træning, støtte eller omsorg.

Tilbud

Socialpsykiatrien i Thisted kommune har en bred vifte af tilbud om støtte.
Vi kan tilbyde aktivitets – og samværstilbud, træning og støtte i eget hjem eller som gruppeforløb. Vi kan også tilbyde botilbud af kortere, eller længere varighed. 

Du kan læse om de enkelte tilbud på deres hjemmeside:

Længerevarende botilbud

Bostedet Algade

Bofællesskabet Grønningen

Bofællesskabet Nørre Alle

Midlertidigt botilbud

Dragskilde

Bostøtte

Team Vestertorv

Udsatte Team

Aktivitets- og samværstilbud

Drivhuset

Værestedet

Støtte, træning og afklaring

Daghuset

Kontaktinfo

Social- Sundhed- og Kulturforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17