Brug af offentlige veje og arealer

Hvis du skal anbringe en container til byggematerialer, holde en vejfest, lave en demonstration eller på anden vis gøre brug af dele af en offentlig vej eller areal, skal du søge om tilladelse først.

Råden over offentlige veje og arealer

Generelt skal du søge en tilladelse, når du holder et arrangement eller laver en aktivitet, der vil optage plads på en offentlig vej eller et areal. Det samme gælder, hvis du skal gøre brug af veje eller arealer i forbindelse med en aktivitiet, for eksempel et byggeri hvor du skal opstille en container til byggematerialer, eller have leveret fliser eller mursten.

Når du søger din tilladelse, skal du blandt andet fortælle hvilken type arrangement eller aktivitet, du ønsker at foretage dig, hvor mange, du forventer vil deltage samt hvor og hvornår det foregår.

Du søger ved at bruge selvbetjeningsløsningen "Udendørsarrangement på veje". Du finder den i den orange kasse.

Containere og skurvogne på trafikveje

Retningslinjer:

- Containere skal have reflekser på.
- Containerens ejer skal have påført navn og tlf.nr. på container.
- Containeren skal være afmærket med hvide blinkende lygter i
  lygtetændingstiden.
- Z 93 i lygtetændingstiden/gult blinksignal.
- Vognmanden er ansvarlig for at containeren står lovligt.
- Tilsyn rekvirent har ansvaret for at lys og skiltning virker.
  Og skal kontakte vognmand hvis det ikke gør.

Se oversigtskort her

 

Benyttelse gader og veje

Gågaderegulativ   
Regulativ for P-fond
Arrangementer på offentlig vejarealer - pjece

Telte og selskabshuse kræver også tilladelse fra brandvæsnet

Du skal desuden søge om at en tilladelse fra brandmyndighederne, hvis du vil opstille et telt eller et selskabshus på over 50m2 på en offentlig vej. Dette er for sikre dig og dine gæsters sikkerhed, i tilfælde af pludseligt opståede uheld eller brand.

Du kan læse mere om telte og selskabshuse samt søge tilladelse hos Thisted Brandvæsen (nyt vindue)

Din ansøgning skal være sendt senest 8 hverdage før dit arrangementet bliver afholdt.

Servering af alkohol

Hvis du vil holde et arrangement på offentlige arealer, hvor du serverer øl eller bordvin, skal du ofte have en lejlighedstilladelse af Politiet. Som hovedregel skal du søge om tilladelse, hvis

  • I skal være mere end 150 mennesker, eller
  • Det skal foregå udendørs, eller
  • Der skal serveres øl eller bordvin

Hvis du er fyldt 18 år, må du gerne holde fester, møder eller lignende arrangementer, hvor der serveres drikkevarer, dog ikke stærke drikke. Foregår serveringen udendørs, skal politiet underrettes senest tre dage før.

Hvis du er fyldt 25 år, skal du søge om lejlighedstilladelse hos Politiet, hvis du skal afholde et arrangement for mere end 150 personer på et offentlige areal, hvor der serveres øl og bordvin. Det gælder uanset om arrangementet afholdes indendørs eller udendørs.

Alle udendørs arrangementer på et offentlige areal, hvor der serveres øl og bordvin kræver tilladelse - uanset antallet af deltagere.

Søg lejlighedstilladelse hos Politiet (nyt vindue)

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk