Parkeringsregler

Parkeringsregulativet tillader at standse og parkere delvist på fortove og rabatter inden for byzoner.

Parkeringsregulativ:

  • Det er tilladt at standse og parkere med højst 2 hjul på fortov og rabatter inden for byzoner, hvis det ikke er til fare eller ulempe for trafikken på fortovet. Det samme gælder motorcykler.

  • Lastbiler, busser, autocampere (køretøjer med totalvægt over 3500 kg) samt påhængskøretøjer osv. må i tidsrummet kl. 19-07 kun parkere, hvor det er tilladt med særlig afmærkning.

  • Motorcykler må parkere på almindelig p-pladser uden tidsbegrænsning (dog ikke handicappladser).

  • Påhængskøretøjer med en totalvægt på op til 2000 kg. kan dog parkere på vejene i 24 timer med mindre, der er skiltet imod det.

  • Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i forhold til færdselsloven paragraf 121 og 122.

Parkeringsregulativet blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2014 og med samtykke fra Midt og Vestjyllands politi.

Læs Kommunalbestyrelsens bekendtgørelse

Dobbelt afgift for at parkere ulovligt og mulighed for tre bøder samme sted

En parkeringsafgift for at parkere ulovligt på offentlig vej er 510 kr. Hvis du parkerer ulovligt på en handicapparkeringsplads eller foran en port, bliver bøden fordoblet til 1020 kr.

Såvel Thisted Kommune som Politiet kan fremover pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan der højst pålægges tre parkeringsafgifter for samme overtrædelse. Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til 3 parkeringsafgifter.

Der kan inden for de enkelte kommuner fortsat være områder med særlige parkeringszoner, hvor der enten er tidsbegrænset parkering, betalingsparkering eller andre parkeringsrestriktioner. Disse områder skal være særligt skiltet.

Havari er parkering efter 18 timer

Hvis dit køretøj er havareret, enten på grund af uheld eller teknisk fejl, og det ikke kan fortsætte ved egen kraft eller på forsvarlig vis, anses køretøjet for at være parkeret efter 18 timer. Det vil sige, at du har 18 timer til at få fjernet bilen. Derefter skal du overholde de regler, der i øvrigt måtte gælde på stedet.

Særskilt skiltning er en mulighed

Kommunerne har dog fortsat mulighed for at afmærke steder, hvor parkering er tilladt på fortove. Det vil fremgå af optegnede parkeringsbåse eller særlig skiltning på stedet.

Uden for tættere bebygget område kan køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standses eller parkeres helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.

Udkørsler fra cykelsti

Hvis der er en udkørsel fra en cykelsti, der løber langs kørebanen, må du hverken standse eller parkere mindre end 5 meter før denne udkørsel. En cykelsti-udkørsel er typisk udformet som en rampe ned fra cykelstien.

Hvis cykelstien krydser kørebanen, gælder standsnings- og parkeringsforbuddet 5 meter på begge sider af den krydsende cykelsti, altså både før og efter.

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk