Jordforpagtning

Vi udbyder landbrugsarealer og jord til forpagtning. Her finder du aktuelle forpagtninger.

Forpagtning af landbrugsarealer

Thisted udbyder hermed udleje af følgende landbrugsarealer 1. januar 2020 til 31. december 2024. 

Deadline 9. september 2019 kl. 12.00

Areal 2 - Dalen 0 - Smedetoften 0: 1,6 ha (2ae, Nors By, Nors - 10cq, Vorring By, Nors) fordelt på 2 separate områder

Betalingsrettigheder: Nej


Areal 25 - Skårhøjvej 900, Heltborg: 10,1 ha landbrugsareal (del af 15aa, 15 ad og 15ae, Heltborg by, Heltborg

Betalingsrettigheder: 10


Areal 26 - Thorsvej og Følhøjvej, Koldby: 2 ha (28al Hørdum By, Hørdum og 18 k, Irup Hovedgårds Hede, Hørdum

Betalingsrettigheder: 2


Areal 27 - Tandrupvej, Bedsted: 2,1 ha (31d, Bedsted by, Bedsted)

Betalingsrettigheder: 2


Areal 29 - Bredgade 1, Hurup: 12,4 ha (11b og 11bk, Refs By, Hurup)

Betalingsrettigheder: 12


Areal 31 - Lufthavnsvej 10, Ræhr: 61 ha med begrænset anvendelse (del af 3y, Sønderby By, Tved med flere)

Betalingsrettigheder: Nej


Areal 36 - Vestervigvej: 1,5 ha (9h, Bedsted by, Bedsted)

Betalingsrettigheder: Nej


Areal 40 - Vejlevejen 41a, Øsløs: 2,5 ha (del af 68f, Øsløs By, Øsløs)

Betalingsrettigheder: Nej


Areal 51 - Hundalvej 1, Sennels: 1,8 ha (del af 22a, Sennels By, Sennels)

Betalingsrettigheder: Nej


Areal 57 - Vorupørvej 4, Thisted: 1,9 ha (del af 11r, Tilsted By, Tilsted)

Betalingsrettigheder: Nej


Sådan byder du

Tilbudsliste og udlejningsbetingelser kan rekvireres hos Thisted Kommune, Teknik og Erhverv, Kirkevej 9, 7760 Hurup, via Heidi Andersen hea@thisted.dk eller 9917 1750.

Thisted Kommune forbeholder sig ret til at vælge mellem de indkomne tilbud samt evt. at forkaste samtlige.


Tilbud skal være Teknik og Erhverv i hænde 9. september 2019 kl. 12.00, hvor tilbuddene vil blive åbnet. De bydende er velkommen.