Landbrug

Thisted Kommune har omkring 700 tilsynspligtige husdyrbrug fordelt over hele kommunen fra Agger Tange i syd til Bulbjerg i nord.
Til at gennemføre tilsyn og udarbejde miljøtilladelser/-godkendelser har Thisted Kommune et landbrugs-teamet, som holder til ved Teknik og Erhverv, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Vi arbejder målrettet på at skabe en åben og ærlig dialog med landbrugserhvervet. Vi ønsker forhåndsdialog med vejledning, når det ønskes at etablere, udvide eller ændre husdyrbrug. Alle borgere er altid velkomne til at rette henvendelse til os med spørgsmål vedrørende landbruget.

Skal du i kontakt med Landbrugsteamet, så kan de kontaktes på telefon: 9917 2221