Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Landbrugsafgørelser

Aktuelle offentliggørelser


Offentliggjort den 7. september 2021 - Klagefristen udløber den 5. oktober 2021


Offentliggjort den 31. august 2021 - Klagefristen udløber den 28. september 2021


Offentliggjort den 31. august 2021 - Klagefristen udløber den 28. september 2021


Offentliggjort den 24. august 2021 - Klagefristen udløber den 21. september 2021


Offentliggjort den 20. august 2021 - Klagefristen udløber den 17. september 2021Offentliggjort den 9. september 2021 - Klagefristen udløber den 7. oktober 2021


 

Foroffentlighed - miljøgodkendelserPå nuværende tidspunkt er der ingen miljøgodkendelser i foroffentlighed.

Ifølge lov nr.1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 55, stk. 2, skal kommunen inddrage offentligheden, før der træffes afgørelse om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug omfattet af § 12 i samme lov(ansøgninger indsendt før den 1. august 2017) og § 16 a i samme lov (ansøgninger efter den 1. august 2017).

I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger på miljøet blive vurderet.

Du kan se ansøgningsmaterialet hos Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Eventuelle spørgsmål, kommentarer og lignende til ovenstående udvidelser af husdyrbrug skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.

Udkast til og den endelige afgørelse om miljøgodkendelse vil blive annonceret på http://www.thisted.dk/miljogodkendelse. Når et udkast til afgørelsen foreligger, vil naboer og andre berørte, samt visse organisationer og foreninger, blive orienteret om udkastet. Du kan også anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når denne foreligger, anmodningen skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister. På http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails. 

 

Foroffentlighed – revurdering af miljøgodkendelser

Thisted Kommune agter at tage  nedenstående ejendommes miljøgodkendelser op til revurdering.

Adresse Postnr og by
   

Pt. ingen revurderinger i foroffentlighed.Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 39, jf. §§ 40 skal offentligheden i forbindelse med revurderingen have lejlighed til at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og har derefter ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen af udkastet.

Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

 

Udkast til miljøgodkendelse


Udkast sat i høring den 14. september 2021 - Høringsfristen udløber den 14. oktober 2021


Udkast sat i høring den 7. september 2021 - Høringsfristen udløber den 5. oktober 2021Udkast til miljøtilladelse


Udkast sat i høring den 7. september 2021 - Høringsfristen udløber den 21. september 2021

 

Nyhedsmails

http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på 9917 2221 eller på teknisk@thisted.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00