Besøgstider

Når dine pårørende er på besøg forventes det, at de aktivt deltager i hverdagslivet på centret, at de sørger for sig selv og gerne hjælper dig tilrette med dine daglige gøremål. Vi vil gerne opfordre pårørende til at bruge besøgstiden på, at I sammen kommer ud og nyder den friske luft og naturen, da det har stor betydning for velværet. Pårørende har mulighed for at købe kaffe.

Besøgstider:
Mellem kl. 10.00-11.30 og igen 14.30-16.30 samt kl. 19.00-20.00