Målgruppe

Målgruppen er borgere over 18 år med behov for:
  • Et midlertidigt forløb, hvor pleje i hjemmet ikke slår til og sygehusindlæggelse ikke er nødvendig
  • En sundheds- eller plejemæssig håndsrækning for at komme på fode igen
  • Rehabilitering for at kunne klare mest mulig selv
  • Vurdering af tilstand og mulige formåen
Thisted Afklaringscenter er ikke et hospital, en lægeklinik, et genoptræningscenter eller et plejehjem.

Thisted Afklaringscenter tilbyder en individuel afklaring og en rehabiliterende indsats med fokus på, at borgeren er aktiv medinddraget i opholdets formål og forløb. Borgere der visiteres til et midlertidigt ophold, kommer med meget forskellige og ofte komplekse helhedssituationer med udgangspunkt i såvel medicinske, kirurgiske og/eller psykiatriske sygdomme. Meget ofte har borgeren forinden været omkring en eller flere hospitalsindlæggelser og været igennem et turbulent forløb. Andre kommer fra eget hjem, hvor en uholdbar situation nødvendiggør et ophold her.

Det er meget vigtigt for disse borgere, at der hurtigt skabes ro, tryghed og struktur omkring dem, hvilket personalet bevidst arbejder med ud fra borgerens individuelle behov. Ved indskrivning er der en forventningssamtale, hvor du og evt dine pårørende deltager. Senere under opholdet afholdes et fremtidsmøde, hvor din fremtid, fremtidige tiltag og herunder boligmæssige muligheder drøftes. Ved fremtidsmødet deltager du, eventuelt dine pårørende og forskelligt fagpersonale.