Midlertidig plads

Midlertidige pladser og Strakspladser - sådan tilbydes du en plads

Du kan blive bevilget en midlertidig plads på et plejecenter hvis du oplever et fald i din funktionsevne og har behov for ekstra pleje og rehabilitering. Du kan blandt andet også blive bevilget en midlertidig plads:
  • hvis der er behov for afklaring af dit behov for hjælp/bolig
  • hvis din ægtefælle eller pårørende skal aflastes i en kort periode
  • hvis du skal genvinde færdigheder i forbindelse med sygdom eller efter et sygehusophold.
  • hvis du er uhelbredelig syg og har behov for pleje og omsorg i livets sidste fase.
Længden på dit ophold er som udgangspunkt 14 dage, men vil løbende blive vurderet ud fra din situation i samarbejde med dig, dine pårørende og plejepersonalet. Opholdet kan derfor både have en kortere og en længere varighed.

Ønsker du at søge om en midlertidig plads, skal du henvende dig til Visitationen på mail visitation@thisted.dk eller ved at ringe på tlf. 9917 1910. Prisen for opholdet er prisen for mad efter Thisted Kommunes gældende takst, hvor du modtager en regning i din e-boks.
 

Thisted Afklaringscenter


Oplever du en akut forværring af en kronisk lidelse med risiko for indlæggelse eller akut at blive syg og har behov for en særlig sygeplejefaglig indsats, kan du blive tilbudt enten et midlertidigt ophold eller besøg fra de udekørende akutteam. I Thisted kommune består Afklaringscentret af 4 strakspladser og 16 midlertidige pladser i en afdeling på Kristianslyst Plejecenter.

Strakspladser - du kan i samarbejde med Thisted Afklaringscenter blive bevilget en straksplads ved henvendelse fra sygehuset, egen læge, hjemmeplejen eller Visitationen, hvis du har brug for omfattende og kompleks sygepleje med hyppig observation, pleje og behandling gennem hele døgnet i en periode af 5 døgn. Under opholdet vil der udover sygepleje være fokus på, at du får hjælp til at genvinde eller vedligeholde dine daglige færdigheder. Når du ikke længere har behov for en akut indsats, vil du enten komme hjem, eller i samarbejde med Visitationen blive bevilget en midlertidig plads.

Tilbuddet om en straksplads, et midlertidigt ophold eller besøg fra det udekørende akutteam kan iværksættes ved, at sygehuset, egen læge, hjemmeplejen, eller Visitationen retter henvendelse til Thisted Afklaringscenter, som vil vurdere dit behov.