Aktiv komite

Aktiv komite

I Thisted kommune er der en Aktivkomite i hvert område.
Aktivkomitens opgave er at arrangere - og støtte op om - aktiviteter for ældre i det enkelte område, i samarbejde med de lokale foreninger, der findes. Kommunen giver et beløb svarende til det antal personer over 60 år, der findes i området, som tilskud til aktiviteter.

Aktivkomiteens opgave er også at være rådgivende i ældrepolitiske anliggender i forhold til lokalområdet.

Aktivkomiteerne afholder et møde hvert år i november måned, hvor der også vælges medlemmer.
Man vælges for 2 år. (2 på valg det ene år, og 3 det andet år).
Alle over 60 år, samt førtidspensionister, har stemmeret.
Der afholdes møde i Aktivkomiteen den første tirsdag i hver måned.

Medlemmer af Aktivkomiteen ved Kløvermarken:

Formand :                 Bodil Lauritsen, Koldby 
Næstformand:           Henning Klausen, Koldby

Kasserer:                  Lis Nielsen, Koldby
Best.medlem:            Anna Krogh, Koldby
Best.medlem:            Maren Christensen, Koldby

Suppleant:                 Anna Krogh, Koldby
Suppleant:                 Henny Larsen, Koldby

Sekretær udenfor bestyrelsen: Britta Friberg, Kløvermarken.

Medlemskab af Kløverblomsten

Medlemmer af Aktivkommiteen og Pensionistforeningen kommer hver torsdag formiddag her på Kløvermarken for at hygge, snakke, spille og hvad de nu ellers finder på.

Vi har fået trådløst netværk, så gæster kan få en tidsbegrænset kode hos sekretæren, så man kan bruge sin smartphone, Ipad, bærbare PC´er eller hvad man nu har.

Det koster 100 kr. om året at være medlem af Kløverblomsten. Beløbet betales for brug af lokaler (der jo skal rengøres igen af personalet på Kløvermarken, brug af lys, vand og varme) Men disse penge går tilbage til Aktivkommiteen, så der er endnu større mulighed for at lave arrangementer for alle pensionister i området.

Beboerne på Kløvermarken er altid velkomne til at deltage, når Aktivkommiteen og Pensionistforeningen kommer her på Kløvermarken.

Vejledende vedtægter for Aktivkomiteer ved Thisted Kommune - kan ses her