Aktivitets kalender


Hver måned foregår der forskellige aktiviteter i Kløverblomsten - Aktivitetsdelen på Kløvermarken.
Nogle af disse aktiviteter kan pensionister fra området deltage i, og evt. købe kaffe og kage på centret.

F.eks. er der STRIKKEKLUB hver onsdag - som alle er velkomne til at deltage i. Der er GUDSTJENESTE 2 tirsdage i hver måned, ligesom der 1 gang om måneden er HYGGEEFTERMIDDAG MED MISSIONÆR.

I Kløverbladet, der udkommer én gang hver måned, kan du se, hvad der sker. 

Kløverbladet koster 10 kr. for borgere ude fra, og du/dine pårørende kan på forsiden her på hjemmesiden klikke dig ind og se, hvad der sker. Er aktiviteten mærket med en * - er det tilladt for alle at deltage.