Theresa Wollenberg, er leder for alle 3  Plejecentre Midt - Kastaniegården, Kløvermarken og Solgården.

På Kløvermarken er der ca. 32 fastansatte foruden elever, vikarer og afløsere.

Af faggrupper har vi:

- social-og sundhedshjælpere
- social- og sundhedsassistenter
- sygeplejersker
- køkkenassistenter
- køkkenleder
- administrativ medarbejder
- pedel
- leder