I marts måned 2015 fik vi bevilget en ny cykel fra Trygfonden - en såkaldt Twincykel - med motor - så personalet eller pårørende kan cykle en tur med beboerne.

Det er noget vi har rigtig megen fornøjelse af - når ellers vejret vil arte sig.