Pårørende

Som pårørende kan du søge mange forskellige oplysninger på Thisted Kommunes hjemmeside - under punktet "Borger" :

Se Thisted Kommunes hjemmeside her

Er du pårørende til en dement og har du brug for at møde andre i samme situation ?

Måske en pårørendegruppe så er noget for dig ?

Det kan være svært at finde forståelse for, hvordan man har det. Familie, venner og naboer vil gerne forstå, men kan ikke helt. Så kunne det måske være en idé at møde andre, der oplever det samme.

Henvendelse i De Frivilliges Hus, Skolegade 9, Thisted. Tlf. 97911877.

Mailadr.: frivilligethisted@mail.tele.dk

Hjemmeside: www.frivilligethisted.dk