Kløverbladet 2020

Hver måned laves der et lokalt Kløverblad. Bladet uddeles til alle beboere på Kløvermarken og alle andre kan finde den online på vores facebookside 


Alle borgere ude fra kan købe bladet i Terapien for 10 kr.